Etterlyser lærlingordning for utviklere

For mange utviklere får ansvar over sitt evnenivå. C++-oppfinner Bjarne Stroustrup etterlyser en lærlingordning.

For mange utviklere får ansvar over sitt evnenivå. C++-oppfinner Bjarne Stroustrup etterlyser en lærlingordning.

Bjarne Stroustrup, mannen bak programmeringsspråket C++, og programvaredesigneksperten James Coplien, etterlyser bedre opplæring av programvareutviklere. Dette forteller de i to separate intervjuer med Builder UK i forbindelse med utviklerkonferansen ACCU, som ble arrangert i Oxford forrige uke.

Coplien sier at det er uansvarlig å la programmerere med lite trening skrive kritiske applikasjoner.

– En rørlegger har omtrent åtte års opplæring i USA. Bare for å fikse det fordømte toalettet mitt, sier Coplien.

– Samtidig, hvor mye erfaring har du før du få lov til å bygge programvare for et fly med hundrevis av mennesker ombord?, spør Coplien.

Coplien mener at selskaper bør tilby lærlingpasser som lar folk lære praktiske programmeringsteknikker av mer erfarne ansatte.

– Vi trenger lærlingplasser med mer enn 30 timer i uka over ett år, fortalte han.

Også Stroustrup mener at opplæringen må bli bedre for å gjøre utviklerne i stand til å møte de utfordringene som er knyttet til å skrive komplekse systemer.

– Utdannelse er viktig. Dette er en del av årsaken til at jeg deltar i den akademiske verden, sier Stroustrup, som arbeider som professor ved Texas A&M University.

– Det er mange områder hvor programmerere ikke er blitt flinkere, men hvor systemene er blitt mer komplekse. Bedre verktøy og biblioteker vil ikke løse problemene, vi trenger veltrente programmerer, mener Stroustrup, som også forteller at han arbeider med å gjøre laveregradspensumet mer utfordrende ved universitetet der han er ansatt.

– Den gjennomsnittlige informatikkutdannelsen er for svak. Du kan oppnå en universitetsgrad uten å ha måttet skrive et system som brukes av andre mennesker.

Stroustrup oppfordrere kommende programmerere til å lese andre utvikleres kode.

– Folk leser ikke nok kode. Hvis du ønsker å bli romanforfatter, ville du ikke gjøre det uten å ha lest andre romaner først. Hvis du leser kode, kan du lære deg teknikker og se hvilke stiler du liker eller ikke liker, sier Stroustrup.

Til toppen