Etterlyser mer enhetlig sikkerhetsvare

Det skulle være unødvendig med atskilte produkter mot virus, spionvare og andre PC-plager, mener Gartner.

Det skulle være unødvendig med atskilte produkter mot virus, spionvare og andre PC-plager, mener Gartner.

Analyseselskapet Gartner har tatt en gjennomgang av antivirusprodukter for bedrifter som vil verne både servere og PC-er. Gjennomgangen gjentar Gartners kjente argument om at vern mot ondsinnet kode krever mer enn bare antivirus. Derfor har Gartner også sett på brannmur, spionvern og innbruddsvern for PC, i tillegg til antivirus for e-postservere og tilknytningspunkter til Internett.

– Bedrifter som krever de beste løsningene for alle disse områdene vil måtte velge atskilte produkter ut første kvartal 2006, skriver Gartner i rapporten Magic Quadrant for Enterprise Antivirus.

Gartner krever at leverandørene må endre sine produkt- og forretningsstrategier for å gjøre virusvernet – i bred forstand – mer effektivt og mindre kostbart.

– Det er uholdbart for bedrifter å måtte kjøpe, fordele og vedlikeholde fire atskilte PC-sikkerhetsprodukter, det vil si antispionvare, antivirus, innbrudsvern og personlig brannmur, slår analytikerne fast.

Problemet, ifølge Gartner, er at skal man ha det beste, må man kjøpe fra flere, fordi ingen leverandør skiller seg ut med gode pakkeløsninger.

En annen tendens er at de som tilbyr vern på gatewaynivå, gjerne kjøper antivirusmotorer fra andre leverandører, og kombinerer kodevern med for eksempel antispam.

Det er et svært begrenset antall leverandører som Gartner mener kvalifiserer seg til å nevnes i den forgjettede «magiske kvadrant» som skiller nisjeaktører fra visjonære samtidig som den rangerer leverandørene etter evnen til å levere komplette løsninger.

Antiviruskvadranten for januar 2005 viser kortere avstand mellom ledertrioen og utfordrertrioen enn tidligere, bemerker Gartner. Vurderingene til Gartner legger størst vekt på produktene beregnet på PC-er, med tilhørende drifts- og fordelingsverktøy. Virusvern på gatewaynivå vektes mindre.

Gartner frykter at markedsleder Symantec kan la seg distrahere av sin overtakelse av Veritas Software, og ikke bedre kodevernproduktene i tilstrekkelig grad. Symantec mangler viktige komponenter innen innbruddsvern og antispionvare, og må tåle kritikk for svakere opplegg for drift og fordeling enn sine to nærmeste konkurrenter.

McAfee har ifølge Gartner den beste kombinasjonen av antivirus, brannmur og innbruddsvern for PC, og drift- og rapporteringsegenskapene gjør løsningene egnet for store miljøer. På den andre siden er virusvernet på gatewaynivå svakt.

Styrken til Trend Micro er primært god rapportering og drift, samt vernet på gatewaynivå. Selskapet går for sakte når det gjelder integrering av atskilte PC-produkter, og er svak når det gjelder spamfilter.

Computer Associates roses for effektive løsninger for store bedrifter, samtidig som det skurrer innen kundesupport og responshastighet på nye virus.

Britiske Sophos beskrives som best egnet for mellomstore selskaper, og kritiseres for manglende integrert PC-vernpakke.

Finske F-Secure får godt skussmål for pakken av antivirus og PC-brannmur, men vurderes som dårlig egnet for store selskaper.

Norske Norman er ikke med i kvadranten, og er heller ikke nevnt på listen over selskaper Gartner mener man bør ha i kikkerten. Årsaken kan være manglende internasjonal tyngde, begrenset utvalg av funksjonalitet og manglende fokus på store bedrifter. Sybari, som benytter Norman-teknologi i sine løsninger, og som nylig ble kjøpt av Microsoft, er derimot på denne kandidatlisten, sammen med spanske Panda og koreanske Hauri.

Til toppen