Etterlysning: Hvor er de norske serie-gründerne?

Hvorfor finnes det så få nordmenn som klarer å starte en serie av nye selskap? Dette spørsmålet stiller First Tuesday blant annet til finansminister Per Kristian Foss (bildet).

Hvorfor finnes det så få nordmenn som klarer å starte en serie av nye selskap? Dette spørsmålet stiller First Tuesday blant annet til finansminister Per Kristian Foss (bildet).

- Hvorfor greier vi ikke å skape flere seriegründere? spør Karl-Christian Agerup, en av grunnleggerne av gründernettverket First Tuesday.

- Det blir for enkelt å hevde at svaret på dette spørsmålet er kulturelt betinget. Straks du har lyktes med en nyetablering, vikles du raskt inn i en debatt om fortjenester, aksjer, skatteregler og skattetilpasning som gjør at du som gründer føler at de verdiene du har skapt, er av underordnet betydning i forhold til å måtte sikre verdiene videre. Det er personer som krummer nakken og går løs på sin neste idé, det norske samfunnet virkelig trenger, mener han.

Agerup er en av dem som gjerne vil bevise at First Tuesday slett ikke er et blaff, et barn av dotcom-tiden. I kveld skal nettverket igjen på banen for å tale små- og mellomstore bedrifters sak.

Da møtes blant andre finansminister Per Kristian Foss, leder av finanskomiteen Siv Jensen og leder av næringskomiteen Olav Akselsen, med BI-rektor Torger Reve og NHO-direktør Siri Bjerke som faglige opponenter. Møtet ledes av NRKs Knut Olsen.

Drøyt 800 First Tuesday-medlemmer har meldt seg på til samlingen klokken 18.30 på Rocekfeller i kveld for å høre politikere og næringslivsledere diskutere innovasjonens kår i Norge. I en undersøkelse blant 360 av First Tuesday-medlemmene, kommer det frem en sterk bekymring for norsk næringsliv den dagen råvaretilgangen på fisk, gass og olje skulle bremse.

94 prosent uttrykker en eller annen grunn til bekymring. Samtidig vises det til at Norge lanseres ved siden av Island som minst innovativt i Norden.

- Vi har mye å lære fra blant annet USA der det ikke er uvanlig at personer starter både 4 og 5 selskaper etterhverandre. Det er viktig å sikre et system der disse personene føler at samfunnet setter pris på innsatsen, og ikke bare diskuterer hvordan de kan skattelegges hardest mulig, sier Agerurp.

Han har vært med på å dra igang Hugin og Northzone Ventures og tror ikke at alle utfordringene kan løses gjennom lavere skatt.

- Jeg tror de fleste gründere - meg selv inkludert - gjerne betaler skatt! Problemet er at skattesystemet ikke tar hensyn til de behovene de nye virksomhetene har. Systemene er lagt opp etter de etablerte aktørene interesser. I dette bildet er skatt på opsjoner, skatt på salg av virksomheter med utsatt oppgjør, og skatt på salg av virksomheter til utenlandske kjøpere sentrale elementer, mener han.

50 prosent av de spurte i First Tuesday-undersøkelsen sier de er skeptiske til om forslagene fra skattekommisjonen ledet av Arne Skauge vil hjelpe til på omstilling og innovasjon i Norge.

I forbindelse med Skauge-kommisjonenes fremleggelse nylig gikk også NHO-organisasjonen Abelia offensivt ut og snakket om stimulering til nyskapning i Norge.

"Skattereformen må løfte kunnskapsbedriftene fram!" skrev organisasjonen i en pressemelding, og leder Paul Chaffey (bildet) hadde denne appellen til sine tidligere kollegaer på Stortinget:

- Abelia har store forventninger til at Skauge-utvalgets forslag til endringer i skattesystemet gir kunnskaps- og forskningsbasert næringsliv bedre rammevilkår. I en tid med industridød og nedleggelser er det viktig å få gjennomført endringer som kan oppmuntre nyetableringer og innovasjon. For oss er det spesielt viktig å redusere personbeskatningen, sa han da.

IKT-Norge har vært noe lunken i kjølvannet av fremleggelsen av forslaget til skattereform.

- Skauge-utvalget leverer en blandet innstilling, sa Tom Scharning (bildet), IKT-Norge sin representant i referanseutvalget for skatteutvalget.

- Selv om utvalgets forslag i noen grad kommer IKT-Norge sine ønsker i møte, har utvalget ikke gått langt nok i retning av flat og lik skatt på arbeid og kapital. Innstillingen innfører nye og kompliserte ordninger og som i liten grad bidrar til nyskapning og forenkling.

Skatter og avgifter bør innrettes slik at de motiverer til vekst og risikovilje i næringslivet. Innføringen av progressiv skatt på salg av aksjer basert på et nytt aksjonærregister, innfører en ny og tilsynelatende komplisert modell. Dette virker komplisert og det må sees nøyere på dette, skrev IKT-Norge videre i en pressemelding.

- Vi er fornøyde med utvalgets prinsipp om næringsnøytralitet som er i tråd med IKT-Norge sin holdning. Det legges opp til forbedringer ved skattlegging av fusjoner/fisjoner på tvers av landegrenser. Dessuten legger utvalget opp til å fjerne den høye arbeidsgiveravgiften. Dette er bra, mener organisasjonen.

- Imidlertid gjør utvalget alt for lite når det gjelder reduksjon av marginalskattesater på arbeid. IKT-Norge har gått inn for flat og lik skatt på arbeid og kapital. Vi hadde håpet at utvalget ville gått mye lenger i å redusere skattesatsene på arbeid. Norge trenger ikke mer kapital, det Norge trenger er å gjøre det mer attraktivt å arbeide. Derfor burde Skatteutvalget fokusert på reduksjon av marginalskattesatser i stedet for å redusere skatt på formue, sa Scharning i meldingen.

Til toppen