EU angriper gamle telemonopoler

EUs telekommissær Viviane Reding vil tvinge tidligere statsmonopoler til å skille aksess fra tjenester.

EU angriper gamle telemonopoler
Bilde:

Det pågår en intens strid i EU på bakgrunn av det erklærte målet til telekommissær Viviane Reding om å tvinge tidligere statlige telemonopoler til å skille aksess fra tjenester, ikke bare innen fasttelefoni, men også innen bredbånd. Hun vil at operatører som France Télécom og Deutsche Telekom skal gjøre det British Telecom (BT) gjorde i 2005: Skille ut driften av den fysiske infrastrukturen i et eget selskap, slik at kabling og tilknytning tilbys på like vilkår til alle som leverer bredbåndstjenester.

Det er ikke delt eierskap Reding ønsker: Det britiske aksesselskapet Openreach er heleiet datter til BT. Målet er at tjenester og aksess skal tilhøre ulike selskaper, og at alle tjenestetilbydere skal få aksess på de samme vilkårene.

Konflikten er spesielt akutt i Tyskland, der regjeringen fikk vedtatt en spesiell lov som gir Deutsche Telekom rett til å sperre sitt nye fibernett for konkurrerende tjenesteleverandører. Her har EU tatt de første skritt for å få den tyske regjeringen dømt for å tillate et lovstridig monopol. Men Reding vil gå lenger enn til å tvinge den tyske regjeringen til å oppheve fibermonopolet til Deutsche Telekom: Hun vil også tvinge teleselskapet til å opprette et eget selskap for alt som har med aksess og infrastruktur å gjøre.

Ifølge Wall Street Journal er også tidligere statsmonopoler i Frankrike, Polen, Slovakia, Hellas, Bulgaria og Irland under press til å gjennomføre det Reding kaller «funksjonell atskillelse».

France Télécom og Deutsche Telekom avviser at brukerne og markedet vil være tjent med at aksess og tjenester fordeles på ulike selskaper. De mener det vil gå ut over kvaliteten i nettet, fordi aksesselskapet ikke vil være spesielt motivert til å holde en høy standard, og også påføre tjenesteselskapet økte kostnader slik at tjenestene blir dyrere.

Bransjeforeningen ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association) spiller på lag med de gamle monopolene, slik den også protesterte mot det nylig innførte taket på satser for mobil roaming innenfor Europa.

    Les også: