EU anklager brikkegigant for korrupsjon

Har etterforsket Qualcomm for konkurransefiendtlig virksomhet.

EU anklager brikkegigant for korrupsjon
EU-kommisjonen har kommet med formelle klager angående konkurransehemmende virksomhet hos brikkesett-leverandøren Qualcomm. Bilde: Kārlis Dambrāns (CC BY 2.0)

Qualcomm kan ha betalt en stor kunde ulovlig for at denne utelukkende skulle bruke Qualcomm-brikkesett. Dessuten kan selskapet ha solgt brikkesett med tap med mål om å tvinge konkurrenten Icera ut av markedet. Dette er de foreløpige konklusjonene til EU-kommisjonen. Disse handlingene kan være en krenkelse av EUs konkurranselovgivning.

Forhindret konkurranse

– Mange kunder nyter godt av høyhastighets internett på smartmobiler og andre enheter, og baseband-brikkesett er nøkkelkomponentene som får dette til å skje. Jeg er bekymret over at Qualcomms handlinger kan ha skjøvet ut konkurrenter eller ha hindret dem i å konkurrere. Vi er nødt til å sikre at europeiske forbrukere fortsetter å dra nytte av konkurranse og innovasjon i et områder som er sentralt i dagens økonomi, sier EU-kommisjonens kommissær med ansvar for konkurranse, Margrethe Vestager, i en pressemelding.

Det var i juli i år at EU-kommisjonen satte i gang to separate etterforskninger av anklager om at Qualcomm, som er verdens største leverandør av baseband-brikkesett, kan ha misbrukt selskapets markedsmakt.

Den ene anklagen går ut på at selskapet siden 2011 har betalt betydelige beløp til en stor produsent av smartmobiler og nettbrett for at denne bare skal bruke Qualcomms baseband-brikkesett. Den aktuelle kontrakten mellom de to selskapene skal fortsatt være gjeldende.

Dumping

Anklagen om dumping av prisen på brikkesett dreier seg om en periode mellom 2009 og 2011. Da skal Icera ha utgjort en voksende trussel mot Qualcomm i den mest avanserte delen av markedet. Qualcomm skal da ha solgt brikkesettene til under selvkost til to av selskapets kunder. Brikkesettene skal ha blitt brukt i USB-baserte 3G-modemer.

EU-kommisjonen har informert Qualcomm om dens foreløpige konklusjoner. Selskapet har nå opptil fire måneder på seg til svare på anklagene. Qualcomm kan også be om en muntlig høring i hver av sakene.

– Vi ser fram til å demonstrere at konkurransen innen salg av trådløs-brikker har vært og forblir sterk og dynamisk, og at Qualcomms salgspraksis alltid har vært i henhold til europeisk konkurranselovgivning, sier Don Rosenberg, sjefjurist i Qualcomm, i en pressemelding.