EU avgjør MS Passport-undersøkelse 1. juli

EU-kommisjonen avgjør 1. juli om en pågående vurdering av personvernet i Microsoft Passport skal følges opp av formell etterforskning.

EU-kommisjonen avgjør 1. juli om en pågående vurdering av personvernet i Microsoft Passport skal følges opp av formell etterforskning.

Microsoft innkalte til pressekonferanse i Brussel i går for å slå fast at verken EU-kommisjonen eller myndighetene i noe EU-land etterforsker personvernpraksisen i Microsofts Passport-ordning for enklere pålogging til Internett-baserte tjenester.

Les også

En talsperson for EU-kommisjonen som nyhetsbyråene kontaktet på egen hånd, bekreftet Microsofts formulering, men la til at Passport er under vurdering, som følge av flere henvendelser til kommisjonen. Representanter for medlemslandenes personvernmyndigheter vil møtes 1. juli. Det vil da avgjøres hvorvidt det er grunnlag for å gå videre med vurderingen av Passport og iverksette en formell etterforskning. En eventuell personvernorientert etterforskning av Passport vil i så fall foregå helt uavhengig av EU-kommisjonens etterforskning av Microsofts mulige brudd på monopollovgivningen.

Microsoft mener Passport ivaretar personvernet ved å sikre at personopplysninger bare avgis på frivillig basis, og avviser at brukerne profileres i strid med regelverket.

En representant for Microsoft, "chief privacy officer" Richard Purcell, sa at personvernere burde være mer på vakt mot EU-parlamentets vedtak om å kreve at operatører og tilbydere oppbevarer transaksjonsspor over lengre perioder av hensyn til etterforskning av mulige terrorangrep, enn mot Passport. Han pekte på at regler om strengere identitetskontroll i forbindelse med nettjenester, kan komme til å tvinge Microsoft og andre aktører innen digital legitimasjon til å samle på flere personopplysninger enn de gjør i dag.

Les også

Til toppen