EU-avklaring neste skritt for tilfreds Microsoft

Microsoft seiret i den avgjørende rettsrunden i USA, og tar sikte på å få EU-kommisjonen med på en tilsvarende kjennelse.

Kjennelsen i den amerikanske Microsoft-saken inneholder punkter som dekker det selskapet etterforskes for i Europa: integrasjon av multimediaapplikasjonen Media Player i Windows, og teknisk informasjon til leverandører av konkurrerende serversystemer om hvordan Windows-klienten oppfører seg i nettverk, slik at Windows serversystemet ikke skal ha spesielle fordeler.

Les også

EU-kommisjonen har sagt den vil vente på en amerikansk avgjørelse, og ta hensyn til den i sin avgjørelse. Denne skal komme i to stadier: En foreløpig innstilling skal publiseres før årsskiftet, og den endelige beslutningen skal fattes tidlig på vårparten, etter en offentlig høringsrunde.

Les også

EU-kommisjonens konkurransesak mot Microsoft kjøres atskilt fra en personvernsak som gjelder den digitale legitimasjonsordningen Passport.

Microsoft uttalte i helgen at selskapet vil rette seg etter den amerikanske monopolsakkjennelsen, ikke bare i USA, men i hele verden. Selskapet kom med en ny invitt til EU-kommisjonen om å diskutere et mulig forlik, i håp om at den amerikanske kjennelsens punkter om grensesnittpublisering mot serversystemer og at PC-leverandører kan legge inn konkurrerende multimediaspillere med automatisk oppstart under Windows dekker kommisjonens bekymringer. Invitten kom samtidig med klare uttalelser om at det er mindre aktuelt enn noensinne å gå med på å levere Windows uten integrert Media Player.

Microsoft Europa fortalte Wall Street Journal at 10.000 ansatte har allerede fått opplæring i hvordan det amerikanske forliket skal håndteres, med spesiell vekt på informasjon til produsenter av maskin- og programvare som skal virke mot Microsoft-produkter.

EU-kommisjonen kan gi Microsoft en bot på opptil ti prosent av selskapets globale årsomsetning. EU har strengere regler enn USA på misbruk av lovlig monopol for å vinne fordeler i et annet marked. Disse reglene ble bekreftet i en kjennelse nylig, der en domstol plukket fra hverandre EU-kommisjonens avgjørelse i en sak mot Tetra Laval, men opprettholdt prinsippet som avgjørelsen bygget på. Dette gir håp til Microsofts motstandere, men Microsoft kan trøste seg med at kommisjonen, etter tre suksessive nederlag i monopolsaker i domstolene, sannsynligvis vil være mindre innstilt på å kjøre spesielt hardt.

Talspersoner for EUs konkurransekommissær Mario Monti sa til pressen i helgen at han ikke ønsket å kommentere den amerikanske kjennelsen.

Et poeng i Europa kan være at verken Apple eller RealNetworks, de hardeste konkurrentene til Windows Media Player, har kommet med noe kritikk av den amerikanske kjennelsen. RealNetworks har tvertimot fortalte pressen at avgjørelsen kan sikre dem nye muligheter overfor PC-leverandørene.

Til toppen