EU: - Datasnoker kan straffes som terrorister

Hacking, i betydningen angrep på og innbrudd i informasjonssystemer, bør kunne straffes på linje med terrorhandlinger, mener EU-kommisjonen.

Hacking, i betydningen angrep på og innbrudd i informasjonssystemer, bør kunne straffes på linje med terrorhandlinger, mener EU-kommisjonen.

Teleoperatører skal tvinges til å lagre og gi bort kundenes krypterte data. Dette er ifølge den svenske ukeavisen Ny Teknik to av konsekvensene av de politiske forsøkene på å bekjempe terrorisme og datainnbrudd.

Det er på bakgrunn av terrorhandlingene i USA at EU-kommisjonen nå foreslår en 13-punkts liste med definerte lovbrudd som under visse omstendigheter skal kunne betraktes som terrorhandlinger.

Hacking, i denne sammenheng definert som "angrep gjennom innbrudd i informasjonssystem", er ett av punktene. EU-kommisjonen foreslår at slike datainnbrudd skal straffes med minst fem års fengsel i alle EU-land, skriver den svenske teknologiavisen.

Ifølge Ny Teknik ble definisjonen av "terrorhandlinger" presentert for EUs justisministre og regjeringssjefer på to rådsmøter som det ble kalt inn til på kort varsel torsdag og fredag i forrige uke. Målet er å enes om en slik definisjon innen begynnelsen av desember. Allerede onsdag i forrige uke stilte imidlertid 46 land seg bak en overenskomst om IT-kriminalitet i regi av Europarådet, som ikke er et EU-organ. Poenget med denne overenskomsten er i likhet med EU-kommisjonens arbeid, å samordne synet på forbrytelse og straff.

Det betyr blant annet at all datakriminalitet som blir begått ved hjelp av datautstyr - det være seg datainnbrudd så vel som sabotasje og bedrageri - skal straffes likt i alle land.

Det skal også bli enklere å beslaglegge utstyr, foreta avlytting og sikre opplysninger fra nett- og teleoperatører. Europarådet arbeider også med å samordne nasjonenes lovverk for hva som skal aksepteres av innhold på nett. Det ligger i kortene at barnepornografi vil inngå som et typisk "innholdslovbrudd", og rasistiske ytringer kan også komme med som en tilleggsprotokoll i overenskomsten, skriver Ny Teknik.

Privacy International (PI) kritiserer avtaleskissen for å gå altfor langt i å svekke personvernet.

Til toppen