BEDRIFTSTEKNOLOGI

EU dobler bevilgninger til robotforskning

Hensikten er å bringe akademisk og industriell forskning sammen i en strategisk satsning.

10. juni 2008 - 17:12

Robotmessen Automatica 2008 holdes i München I disse dager. EU-kommisjonen, ved Viviane Reding, EU-kommissær for informasjonssamfunnet og medier, utnytter anledningen til å kunngjøre en drastisk økning i bevilgning til robotrelatert forskning og utvikling.

Bevilgningen for 2007 er på 100 millioner euro. Det skal settes av nærmere 400 millioner euro med tanke på å oppnå en dobling av årsbeløpet innen 2010.

EU bevilger langt mer fra felleskassen til robotforskning enn land som USA og Japan, der bevilgningene i 2007 anslås til henholdsvis 15 millioner euro og 11,5 millioner. På den andre siden er det svært langt igjen til Sør-Korea, som i en fireårs periode mellom 2004 og 2008 har bevilget gjennomsnittlig 250 millioner euro i året til robotforskning.

Bevilgningene tar sikte på å styrke båndene mellom akademisk forskning og industrien. En del av pengene skal brukes til utstrakt eksperimentering med nye typer og nye bruksområder for roboter. Et annet moment som vektlegges, er at man prøver å øke produksjonen av kritiske komponenter for å konkurrere med asiatiske leverandører og unngå at Europa blir strategisk avhengig av leveranser fra andre verdensdeler.

Reding sier at Europa i dag har en klar anledning til å markere seg innen roboter spesielt og automatisering generelt, ikke bare for å opprettholde en ledende rolle, men også å fortsette å vokse og klatre oppover i verdikjeden.

I utspillet skilles det mellom industriroboter og tjenesteroboter.

EUs stilling innen industriroboter beskrives som sterk, siden om lag en tredel av alle verdens industriroboter produseres i Europa. Bransjeorganisasjonen IFR (International Federation of Robotics) anslår at markedet er verdt rundt 4 milliarder euro i år, og at det vil vokse med 4,2 prosent i året fram til 2010.

Det er innen tjenesteroboter den virkelige ekspansjonen skjer. IFR anslår årsveksten til mellom 10 og 15 prosent. De tror at tallet på tjenesteroboter i profesjonell bruk – innen helse, jordbruk, varedistribusjon, bilvask og så videre – vil øke fra 40 000 i 2006 til 75 000 i 2010.

EU ser for seg at roboter vil styrke konkurransekraften innen europeisk industri ved å kompensere for et høyt lønnsnivå. Det pekes videre på at automatisering spiller en nøkkelrolle i sørge for bærekraftig produksjon og minimere svinn og tap av verdifulle ressurser. Et annet hensyn er å kompensere for en aldrende befolkning.

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.