EU-dom slår fast at masseovervåkning er ulovlig: – Den nye loven Stortinget vedtok må skrotes før den trer i kraft

Regjeringen må stanse innføringen, sier Datatilsynet som får støtte fra flere uavhengige juridiske eksperter. Forsvarsministeren sier at de vil vurdere om dommen får betydning for den norske lovgivningen.

EU-dom slår fast at masseovervåkning er ulovlig: – Den nye loven Stortinget vedtok må skrotes før den trer i kraft
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har hevdet at E-loven er nødvendig og «i tråd med grunnleggende prinsipper og verdier i en rettsstat». Arkivbilde. Foto: Eirik Helland Urke

Stortinget vedtok 11. juni 2020 å innføre en omstridt lov om Etterretningstjenesten (E-loven), som gir vide fullmakter til overvåkning, som etter planen skulle tre i kraft fra nyttår.