EU-dommen utløste fred mellom Sun og Microsoft

Straks EU-samtalene brøt sammen, gjenopptok Steve Ballmer hemmelige forhandlinger med Scott McNealy.

Straks EU-samtalene brøt sammen, gjenopptok Steve Ballmer hemmelige forhandlinger med Scott McNealy.

Fredag ettermiddag norsk tid kunngjorde Sun og Microsoft et omfattende juridisk og teknologisk forlik, som blant innebærer umiddelbare overføringer fra Microsoft til Sun av nærmere to milliarder dollar. Forliket ble undertegnet i San Francisco klokka 04.22 lokal tid, og offentliggjort noen får timer seinere.

Kunngjøringen kom svært overraskende. Enda mer overraskende er historien amerikanske medier nå forteller om langvarige forhandlinger på toppnivå mellom Sun og Microsoft. De startet i juni i fjor, og ble intensivert helt fram til 15. desember da Sun-sjef Scott McNealy og Microsoft-sjef Steve Ballmer ble enige om å kutte ut sine ukentlige personlige samtaler.

Jevne kontakter fortsatte likevel på et lavere nivå, helt til 18. mars, da Ballmer ga opp forsøket på å komme fram til et forlik med EU-kommisjonen. Dagen etter tok Microsofts sjefjurist Brad Smith kontakt med sin kollega Lee Patch i Sun. Mandag 29. mars var de blitt enige om hovedtrekkene i en omfattende avtale. Onsdag og torsdag møttes partene i New York. Så tok de hvert sitt fly til San Francisco og brukte natt til fredag til den siste, langvarige finpussen.

Avtalen skrinlegger all juridisk og teknisk krangel mellom Sun og Microsoft. Java-søksmålet på en milliard dollar fra Sun er trukket. Det er enighet om å krysslisensiere teknologi. Sun understreker selv at forliket innfrir alle målene selskapet håpet å nå gjennom sin klage til EU, som utløste serverdelen av EU-kommisjonens monopolsak mot Microsoft.

Nærmere bestemt har avtalen disse punktene:

  • Partene skal sørge for at programvare fra de to selskapene fungerer bedre sammen, først operativsystemer og siden e-post og databaser. Håndtering av brukeridentiteter nevnes spesielt: Et samarbeid mellom selskapenes utviklere skal sørge for sømløshet mellom Active Directory og Java System Identity Server.
  • Sun lisensierer kommunikasjonsprotokollene til Windows-klienten, slik at problemene Sun måtte ha hatt hittil overfor Windows-klienter nå skulle la seg løse.
  • Microsoft får lov til å fortsette å støtte sin egen Java Virtuelle Maskin.
  • Microsoft sertifiserer umiddelbart Windows på Suns Xeon-servere, og vil følge opp Windows-sertifiseringen av Suns Opteron-servere.
  • Et eget samarbeid skal sørge for bedre teknologisk samspill mellom Java og .Net.
  • Partene er enige om ikke å saksøke hverandre for fortidens mulige overtredelser av patenter og opphavsrett. Det skal innledes forhandlinger med sikte på en omfattende avtale for krysslisensiering av hverandres patenter.
  • Søksmål mellom partene i USA trekkes tilbake og avsluttes. Sun understreker samtidig av forliket innfrir målene selskapet satte seg da det leverte klagen mot Microsoft til EU-kommisjonen.

De umiddelbare utbetalingene fra Microsoft til Sun omfatter 700 millioner dollar for antitrustanklager, 900 millioner dollar for anklager om patentbrudd, og 350 millioner dollar for patentrettigheter. Sun vil begynne å betale for Microsoft-teknologi straks denne innlemmes i selskapets serverprodukter, heter det.

Avtalen har en tidsramme på ti år.

Partene understreker at den harde konkurransen mellom dem vil fortsette. Samtidig er det klart at pengene vil bety mye for Sun. Noen timer etter at forliket ble kunngjort, kom Sun med noen første anslag av regnskapet for kvartalet fram til 28. mars, det tredje i selskapets regnskapsår. Sun venter et tap på mellom 750 millioner dollar og 810 millioner dollar, og planlegger å permittere 3.300 medarbeidere, eller hver ellevte ansatt.

Økonomiske problemer spilte også en stor rolle da McNealy tok initiativet til en første uformell kontakt med Ballmer i juni i fjor, ved å invitere ham til et slag golf. Regnskapsåret var nettopp gjort opp med et tap på 3,4 milliarder dollar. På sin side hadde Ballmer nettopp høstet anerkjennelse for forliket med AOL Time-Warner, og var presset av store kunder, blant dem IT-sjef Tony Scott i General Motors, til å tone ned fortidens krangling og heller finne fram til bedre løsninger for heterogene systemer.

Ifølge Wall Street Journal dannet det seg fire interessante par i løpet av sommeren og høsten 2003: juristene Brad Smith og Lee Patch, teknologene Bill Gates og Greg Papadopoulos, forretningslederne Hank Vigil (Microsoft) og Mark Tolliver, og topplederne Ballmer og McNealy som gjorde felles konferansesamtaler til et fast innslag hver fredag. Det skal ha vært problemer med å løse patentsakene som gjorde at de faste fredagsinnslagene ble lagt på is. Opptrappingen av forliksforhandlingene med EU gjorde også Brad Smith mindre tilgjengelig. Men kontaktene fortsatte mellom Gates og Papadopoulos, og mellom Vigil og Tolliver, og lot seg lett gjenoppta da det ble klart at EU ikke ønsket et forlik med Microsoft på et plan som Microsoft kunne godta.

Kommentarene etter forliket går blant annet ut på at det undergraver Microsofts argumenter for at anken i EU-saken skal få oppsettende virkning for straffetiltakene. Resonnementet her er at det ikke er slik at Microsoft påføres «uopprettelig skade» av å dele teknologihemmeligheter med sine konkurrenter, siden det er nettopp det Microsoft gjør frivillig overfor Sun. Dette har utløst spekulasjoner om liknende teknologiavtaler med Novell som hang seg på Suns klage til EU, og kanskje også åpen kildekodefellesskapet. Den delen av EU-dommen som går på multimediespilleren i Windows er ikke berørt av Microsofts forlik med Sun.

Til toppen