EU-dommer skisserer Microsoft-kompromiss

EU-dommeren som skal avgjøre Microsofts anke, mener han kan bidra med et kompromiss i saken.

EU-dommeren som skal avgjøre Microsofts anke, mener han kan bidra med et kompromiss i saken.

Straks EU-kommisjonen avgjorde straffetiltakene mot Microsoft for brudd på EUs konkurranseregler, slo selskapets ledelse at de ville anke avgjørelsen, og også be ankeinstansen om at straffetiltakene måtte utsettes til det foreligger en endelig kjennelse.

    Les også:

Det kan ta opptil fem år å få en endelig kjennelse i denne saken. Hvorvidt straffetiltakene skal gjelde i disse fem årene, har stor betydning for Microsoft. Mannen som avgjør dette spørsmålet, er dommer Bo Vesterdorf, som har ledet EUs Court of First Instance i Luxemburg siden 1998.

I et intervju med Dow Jones Newswires redegjør Vesterdorf for at hans alternativer ikke er begrenset til «ja» eller «nei», men at han også har anledning til å mekle fram et kompromiss som straks kan settes ut i livet, og virke mens den øvrige juridiske prosessen snegler seg fram mot en endelig avgjørelse.

Vesterdorf går ikke inn på enkeltheter i Microsoft-saken, men skisserer en prosess som på kort sikt kan føre til en praktisk ordning.

Dommeren sier i intervjuet at domstolen erfaringsmessig bare utsetter iverksettelse av straffetiltak i én av ti ankesaker. Avgjørende momenter for utsettelse er sterke argumenter for selve anken og at straffetiltakene vil føre til uopprettelig skade. Avgjørelsen om å utsette straffetiltakene, og om et forhandlet kompromiss, tas av Vesterdorf alene. For å behandle hele anken, vil det utnevnes et panel på fem til elleve dommere.

Kompromissalternativet krever at kravet om utsatte straffetiltak trekkes, og at partene godtar ordninger i et dokument som retten, det vil si dommer Vesterdorf, sertifiserer og overser at partene overholder. Vesterdorf sier han har erfaring med å bidra til at parter finner fram til slike kompromisser, og at det hele kan ordnes forholdsvis raskt. Vesterdorf har myndighet til å vedta en midlertidig utsettelse av straffetiltakene, hvis det for eksempel skulle være nødvendig i innspurten til et forlik.

Verken Microsoft eller EU-kommisjonen vil kommentere muligheten for at Vesterdorf bistår i en slik løsning.

Til toppen