EU-domstol tviholder på lagringsdirektiv

Innsigelsene fra Slovakia og Irland ble avvist. Norge frykter for personvernet.

EU-domstol tviholder på lagringsdirektiv

Innsigelsene fra Slovakia og Irland ble avvist. Norge frykter for personvernet.

Oslo (NTB-André Lorentsen): Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) frykter for personvernet etter at en EU-domstol har avvist innsigelsene mot EUs datalagringsdirektiv.

Slovakia og Irland gikk rettens vei fordi de var uenig i at datalagringsdirektivet, som påbyr lagring av internett- og telefonlogger i minst seks måneder, skulle bli en del av EUs økonomiske regelverk.

Formålet med direktivet er å bekjempe terror og kriminalitet, men kritikerne mener det i for stor grad utfordrer personvernet.

– Ikke automatisk
Navarsete sier til NTB at dommen ikke automatisk betyr at direktivet er EØS-relevant og dermed aktuelt for Norge.

– Vi skal vurdere på eget grunnlag om direktivet er EØS-relevant. EØS-avtalen er mindre omfattende enn EU-samarbeidet. Så skal vi i neste omgang vurdere om direktivet er akseptabelt for oss, sier Navarsete.

Hun etterlyser nå en bred offentlig debatt om direktivet.

– Dette er et direktiv som setter både personvernet og ytringsfriheten på prøve. Jeg har merket meg at Personvernkommisjonen også er kritisk til dette, sier samferdselsministeren.

To regjeringspartier mot
Senterpartiet frykter press fra ulike hold for å få tilgang til informasjonen hvis det blir lagt opp til pliktig lagring av trafikkdata.

– Store mengder personlig informasjon skal lagres om oss alle sammen over lang tid. Det kan bli krevende å garantere at de enorme informasjonsmengdene ikke kommer på avveie, sier Navarsete.

Også Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og Venstre har uttalt seg kritisk til direktivet.

– Direktivet er personfiendtlig, markedsfiendtlig og helt unødvendig. Dette er en for stor inngripen i folks mest private ting, som telefonsamtaler, sms-er og hva man gjør på nettet, sier Trine Skei Grande (V) til NTB.

    Les også:

Til toppen