EU-domstolen: DLD er ugyldig

– Norge står nå fritt til å velge, sier Datatilsynet.

EU-domstolen: DLD er ugyldig
EU-domstolen slo tirsdag fast at datalagringsdirektivet er ugyldig. Bildet viser norske demonstranter under en markering utenfor Stortinget før direktivet ble vedtatt her til lands noen år tilbake. Bilde: Marius Jørgenrud

EUs omstridte datalagringsdirektiv (DLD), som krever at nettilbydere skal oppbevare trafikkdata om alle innbyggeres bruk av mobiltelefon, e-post og internett i minst 6 måneder – maksimalt to år, er i dag kjent ugyldig.

Det er EU-domstolen, den høyeste dømmende myndighet i Unionen, som tirsdag slår dette fast i en kjennelse.

– Direktivet innebærer et svært omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende retten til respekt for privatlivet, og til beskyttelse av personopplysninger, uten at dette inngrepet er begrenset til det strengt nødvendige, heter det i domstolens konklusjon (pdf).

Direktivet ble introdusert i mars 2006 etter bombene i Madrid og London de to foregående årene, med et uttalt mål om å gi myndighetene bedre verktøy til å bekjempe terror og alvorlig kriminalitet.

Det er domstoler i Østerrike og Irland som har bedt EU-domstolen om å avgjøre om direktivet er i strid med EUs charter for grunnleggende rettigheter.

– Skritt i riktig retning

Selv om EU-domstolen nå har kommet til at direktivet er ugyldig, så vil kjennelsen i realiteten ha begrenset innvirkning, skrev Wall Street Journal tirsdag. (Avisen hevdet først at EU-kommisjonen har foreslått en revidert utgave av direktivet, men dette ble senere fjernet fra artikkelen med en feilmerknad.) Det korrekte er det i EU-systemet i flere år har vært arbeidet med å revidere direktivet, blant annet fordi det har vært kjent grunnlovstridig i flere land.

– Dette er enda et skritt i riktig retning, sier styreleder Anders Brenna i foreningen Digitalt Personvern, som er stiftet nettopp for å bekjempe direktivet.

– Direktivet skal stoppes, og nå har vi fått et nytt argument. EU-kjennelsen har verdi, men det er ikke sikkert det har avgjørende verdi. Det forandrer likevel ikke det faktum at de må kunne bevise at fordelene med å innføre direktivet er større enn ulempene det medfører, sier Brenna til digi.no.

Uansett EUs prosess med å justere det nå ugyldige direktivet hit eller dit, så forandrer ikke det faktum at de skal overvåke hele befolkningen i tilfelle noen gjør noe galt, mener Brenna som til daglig jobber som teknologievangelist i IT-selskapet KnowIT.

Datatilsynet: Norge står nå fritt

Stortinget vedtok å innføre EUs direktiv for datalagring med knapp margin 89 mot 80 stemmer den 4. april 2011. Det var Arbeiderpartiet og Høyre som sikret flertall, mens de øvrige partiene var klare motstandere.

Likevel har implementeringen av direktiv i norsk lovgivning blitt utsatt en rekke ganger, blant annet i påvente av dagens kjennelse. Sist het det at DLD skulle bli innført i Norges lover 1. juli 2015.

– Kjennelsen sier jo at direktivet er ulovlig. Det at direktivet nå er ugyldig betyr at Norge ikke lenger har den plikten til å innføre dette. Vi står fritt til å velge. Hvorvidt avgjørelsen får konsekvenser for om den norske implementeringen er lovlig eller ikke, det er for tidlig å si, sier kommunikasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet til digi.no

Datatilsynet ber nå den norske regjeringen om å gå nøye gjennom EU-domstolens kjennelse, for å se hvordan den virker inn på vedtaket om norsk innføring.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.