EU endrer sin overvåking av Microsoft

God oppførsel gjør at regimet ikke lenger må være så streng.

EU endrer sin overvåking av Microsoft

God oppførsel gjør at regimet ikke lenger må være så streng.

EU-kommisjonen meldte i går at de har innført en ny ordning i sin løpende overvåking av Microsoft.

Den opprinnelige ordningen ble iverksatt rett etter vedtaket i 2004, som slo fast at Microsoft hadde brutt EUs antitrustlover og følgelig måtte betale bot og love bedring. Ordningen innebar en fast komite – «Full Time Monitoring Trustee» – som fulgte med i Microsofts løpende drift.

Kommisjonen oppgir to grunner til at det ikke lenger er nødvendig med et eget overvåkingsorgan på heltid: Microsoft har endelig levert adekvat dokumentasjon om hvordan Windows spiller sammen med andre systemer, og nye formuleringene i lisensene gir kunden et mer solid juridisk grunnlag i en konfliktsituasjon.

Overvåkingsorganet skal derfor legges ned, og erstattes av en ordning der eksperter skal kunne tilkalles etter behov. Disse eksperter skal ha samme tilgang til informasjon fra Microsoft. EU understreker at den nye overvåkingsordningen ikke innebærer noen endring i Microsofts øvrige forpliktelser i henhold til avgjørelsen fra 2004.

Utspillet fra EU kan bidra til å bedre forholdet til Microsoft, etter en periode der Microsoft har blitt presset til flere innrømmelser, som (del)muligheten til å avinstallere Internet Explorer fra Windows 7.

    Les også:

Til toppen