EU er ikke fornøyd med teleprisene

Etter å ha brukt våren til blant annet å sjekke teleprisene i medlemsnasjonene, har EU-kommisjonen kommet til at det koster for mye å ringe, spesielt fra faste telefoner til mobiltelefoner. 14 ikke-navngitte selskap er i søkelyset.

EU-kommisjonen vil kontakte de enkelte lands teletilsyn og myndigheter med sikte på at det lokalt blir gjennomført undersøkelser med hensyn tilprisnivået på teletjenester.

Målet er å få ned teleprisene, og prisfallet kan bli betydelig som følge av de undersøkelsene EU-kommisjonen har foretatt i regi av konkurransekommisær Karel Van Miert.

Ifølge en talsmann for EU er det både mobiloperatører og tradisjonelle teleoperatører blant de 14 selskapene. Kommisjonen har så langt ikke fortalt hvilke selskap som tar seg for godt betalt, ei heller i hvilke land selskapene ligger. Om ikke det enkelte lands telemyndigheter ønsker å gå videre med saken, sier kommisjonen seg villige til å gjøre den jobben selv.

Blant de foreløpige resultatene er ifølge kommisjonen at enkelte forbrukere betaler opptil seks ganger mer for samtaler mellom faste telefoner og mobiltelefoner, enn for samtaler mellom faste og mellom mobile telefoner. Interconnectratene for samtaler mellom faste og mobile nett var opptil 14 ganger høyere enn tilsvarende for samtaler mellom sto mobile nett eller mellom to fastlinjenett.

Det var i februar at komisjonen for første gang satte seg fore å sjekke teleprisene mellom fast og mobiltelefoni, samt mellom faste telefoner og mellom mobile telefoner. Undersøkelsene skulle avdekke urimelig høye interconnectrater, som er avgiften operatørene betaler hverandre for å føre telefonsamtalene til abonnenten om samtalen ble startet i et annet telenett.

Til toppen