EU etterforsker Microsoft

Selskapet beskyldes for ikke å oppfylle kravene om nettleservalg.

EU etterforsker Microsoft
EU-kommisjonen skal på nytt granske om Microsoft misbruker selskapets markedsmakt.

EU-kommisjonen har anlagt sak mot Microsoft for å kunne etterforske om selskapet har unnlatt å overholde selskapets løfter fra 2009. Da måtte de tilby Windows-brukere en valgskjerm («Browser Choice Screen») som gjør det enkelt for brukerne å velge sin foretrukne nettleser, i det operativsystemet tas i bruk for første gang. Dette skriver kommisjonen i en pressemelding.

På bakgrunn av informasjon kommisjonen har mottatt, mener den at Microsoft kan ha unnlatt å gjøre valgskjermen tilgjengelig i Windows 7 Service Pack 1 (SP1), som ble gjort tilgjengelig allerede i februar 2011. Siden stort sett alle pc-er som har blitt solgt med Windows 7 i denne perioden, også har hatt SP1 installert, kan det dreie seg om millioner av Windows-brukere innen EU som ikke har blitt vist valgskjermen.

Ifølge EU-kommisjonen skal Microsoft nylig ha bekreftet at dette er tilfellet.

Joaquin Almunia er sjef for EU-kommisjonens konkurransepolitikk.
Joaquin Almunia er sjef for EU-kommisjonens konkurransepolitikk. Bilde: Simon Dawson/Bloomberg/Getty Images/All Over Press

– Vi tar overholdelse av våre avgjørelser svært alvorlig. Og jeg stolte på at selskapets rapporter stemte. Men det tyder på at dette ikke var tilfellet. Derfor har vi umiddelbart tatt affære. Dersom etterforskningen vår bekrefter disse krenkelsene, kan Microsoft vente seg sanksjoner, sier Joaquín Almunia, visepresident med ansvar for EU-kommisjonens konkurransepolitikk, i pressemeldingen.

Bakgrunnen for ordningen er at Internet Explorer, som eneste nettleser, følger med i standardinstallasjoner av Windows. På grunn av den dominerende markedsposisjonen til Windows, gir dette Microsofts nettleser markedsfordeler som ikke tilbys konkurrerende nettlesere. Fordi Windows ifølge Microsoft ikke kan leveres uten Internet Explorer, på grunn av at nettleseren er så dypt integrert i hele operativsystemet, krever EU-kommisjonen at Microsoft tilbyr den nevnte valgskjermen. Der skal brukere av Windows kunne gjøre et informert og uhildet valg av hvilke(n) nettleser(e) de eventuelt ønsker at skal installeres i tillegg til Internet Explorer, samt hvilken nettleser som skal være standard nettleser i operativsystemet.

Slik så nettleser-valgskjermen ut da den kom.
Slik så nettleser-valgskjermen ut da den kom.

Dette kravet gjelder kun når Windows tas i bruk av europeisk brukere.

Microsoft har i dag kommet med en uttalelse hvor selskapet oppgir at det hele skyldes en teknisk feil og at dette ikke berører «mer enn» 28 millioner pc. Selskapet har allerede rettet feilen og beklager dypt. Det er villig til å forlenge perioden det er forpliktet til å tilby valgskjermen med 15 måneder, men oppgir at det forstår at EU-kommisjonen kan komme til å iverksette andre sanksjoner mot selskapet.

    Les også:

Les mer om: