EU forbereder eget «MIT»

EU-sjef Barroso vil ha et europeisk motstykke til USAs prestisjeskole innen teknologi.

I februar i fjor ble det kjent at EU-kommisjonen ønsket seg et europeisk motstykke til MIT, USAs prestisjeuniversitet innen teknologi, forsøksvis kalt European Institute of Technology eller EIT. I går holdt kommisjonens president Jose Manuel Barroso en pressebriefing for å redegjøre for hvor langt planene er kommet det siste året.

Ifølge Barroso er tanken å gjøre EIT til en desentralisert enhet styrt av fremragende forskere og ledere innen næringslivet, og med bånd til opptil ti «kunnskapsfellesskap». Fellesskapene skal samle studenter, forskere og bedrifter rundt forskjellige forskningsprosjekter, hovedsakelig innen energi og miljø, informasjonssamfunnet, og nanoteknologi, og vokse opp rundt eksisterende institutter. EITs styringsorgan kan omfatte rundt 50 forskere og bedriftsledere.

Bakgrunnen for forslaget er at Europa bare har to av verdens ti ledende universiteter – Cambridge og Oxford – og under en tredel av de 100 beste. Ingen av Europas beste universiteter har et europeisk perspektiv, og de mest lysende forskeremnene lokkes gjerne til USA. Barroso mener at EIT vil kunne gi europeiske teknologiforskere et naturlig fellesskap å samles om.

Finansieringen må komme opp i en milliard euro i året. Kildene vil være EU, EU-landene og private bedrifter. Utdanningskommissær Jan Figel, som også deltok på pressebriefingen, sa at man avgjort ikke ønsker «enda en institusjon som utelukkende lever på EU-midler og betraktes som noe kommisjonen tar seg av.»

Lokaliseringen kan åpne for en interessant debatt. Figel og Barroso ville ikke si annet enn at styreorganet for det desentraliserte EIT kan huses av sentralt plasserte eksisterende universiteter. Offisielt er det bare registrert henvendelser fra Tsjekkia, Ungarn og Polen. International Herald Tribune skriver at Frankrikes statsminister Dominique de Villepin ønsker seg EIT i Frankrike. EU Observer skriver at det allerede har kommet forslag fra medlemmer av EU-parlamentet som mener EIT kan etableres i Strasbourg, slik at parlamentets lokaler der kan overføres til EIT, og representantene kan slippe den evige pendlingen fra deres egentlige kontorer i Brussel. Dette forslaget ble kontant avvist av Figel på briefingen.

Barroso håper å kunne etablere EIT innen 2008, ha de første prosjektene klare innen 2009, og den første finansieringen på plass for disse prosjektene innen 2010.

Selv om en vesentlig del av finansieringen skal komme fra næringslivet, og bidragende bedrifter vil bli solid representert i det sentrale styringsorganet for EIT, forsikrer Barroso at EIT vil fungere i absolutt uavhengighet.

Et viktig spørsmål er ikke avklart: Hvem som skal ha rettighetene til forskningsresultatene.

Barroso sier han har diskutert EIT med Microsofts styreleder Bill Gates. Microsoft er opptatt av å balansere den pågående monopolsaken med positive utspill overfor Europa, og har offisielt erklært sin støtte til «Kommisjonens fokus på universitetsbasert forskning for å øke Europas konkurranseevne.»

Ifølge Financial Times er også Nokia og Pirelli interessert i å bidra til EIT.

Avisa skriver videre at ledende europeiske universiteter er heller lunkne til tanken om et EIT, av frykt for å miste bevilgninger.

Rektor ved Oxford University, tidligere EU-kommissær Lord Patten, uttrykker dette slik:

– Europa har allerede en eller to institusjoner som gjør det like godt som MIT, og mange flere hadde kommet opp på det nivået, med bedre finansiering.

Til toppen