EU forbereder mva på digitale nedlastinger

EU-kommisjonen arbeider med et utkast til direktiv for merverdiavgift på digitale produkter som distribueres over Internett, heter det i en felles artikkel i Wall Street Journal og det tyske forretningsbladet Handelsblatt.

EU-kommisjonen arbeider med et utkast til direktiv for merverdiavgift på digitale produkter som distribueres over Internett, heter det i en felles artikkel i Wall Street Journal og det tyske forretningsbladet Handelsblatt.

Direktivutkastet skal legges fram for EUs medlemsland i slutten av mars. Såkalte "virtuelle varer" som programvare, musikk, video og fotografier skal rammes.

Utkastet forutsetter ulike prosentsatser avhengig av hvorvidt kjøperen er et individ eller en bedrift. Satsen skal også differensieres etter hvor salgsstedet er lokalisert eller registrert. Det betyr at amerikansk programvare som det hittil har vært mulig å kjøpe mva-fritt, heretter skal skattelegges på linje med europeisk vare.

Det er allerede organisert motstand mot utkastet. Artikkelen siterer IBMs ledende lobbyist i Brussel, Douglas Gregory, som sier seg bekymret for at e-handelsregler kan bli for vanskelige, og at selskaper ikke skal måtte forholde seg til for mange juridiske instanser. Det vises også til motstand innad i EU-apparatet.

Den forrige EU-kommisjonen la fram et liknende forslag i juni i fjor. Det bekymrer at det nåværende utkastet likner så mye på det forrige. På den andre siden er det også frykt for hva en overgang fra mva-belagte varer til mva-frie "virtuelle varer" kan føre til av tapte inntekter for både medlemsland og EU-apparatet selv. En femdel av EU-landenes samlede skatteinntekter skal være mva, mens 40 prosent av EU-budsjettets 800 millioner kroner også stammer fra mva.

Kravet om at alle salgssteder med kunder i et EU-land må registrere seg i et fritt valgt EU-land, ventes å føre til at ikke-europeiske salgssteder velger registrering i et land med lavest mulig mva-sats.

Artikkelen peker på at utkastet kan bli dreid til det ugjenkjennelige av en behandling innad i EU-systemet.

Les også:


Utsetter Internett-skatt i to år

Til toppen