EU-forskere drøfter massemedienes framtid

60 medieforskere fra 23 europeiske land skal diskutere konsekvensene av samspillet mellom de digitale og de tradisjonelle mediene.

60 medieforskere fra 23 europeiske land skal diskutere konsekvensene av samspillet mellom de digitale og de tradisjonelle mediene.

Det er første gang det europeiske nettverket av medieforskere arrangerer en stor internasjonal konferanse i Norge. Rundt 60 medieforskere fra 23 europeiske land deltar.

I løpet av de to dagene skal det legges fram rundt 50 vitenskapelige undersøkelser. Et av hovedtemaene er hvordan de tradisjonelle massemediene mer og mer integrerer Internett i sin virksomhet og hva dette betyr for medienes innhold og forholdet til publikum.

Konferansen er arrangert av det europeiske forskernettverket COST A 20 og finansiert av EU og Norges forskningsråd. Det europeiske nettverket av medieforskere er ganske nytt og skal operere i flere år ennå.

Konferansen holdes på universitetet i Tromsø fredag og lørdag.

Den norske representanten i styringsgruppen, Trine Syvertsen, er medieforsker ved Universitetet i Oslo. Hun skal holde innlegg om endringer i forholdet mellom TV og seere.

- I TVs første fase ble seerne nærmest behandlet som "statsborgere", og programmene bar ofte preg av forelesninger og opplysningsvirksomhet. Med TV-konkurransen ble TV-seerne et publikum som TV-kanalene skulle gjøre seg attraktive overfor og lokke til seg. Den nye utviklingen peker mot to nye publikumsroller. Den ene er kunden og den andre er den aktive deltaker, sier Trine Syvertsen til NTB.

Hun tror vi i framtiden vil se at TV-selskapene utvider den kommersielle virksomheten med salg av varer og tjenester, samt åpner for at publikum kan delta i lek og spill og fritidsaktiviteter på TV.

- Jeg tror vi vil se at folk mer vil bruke TV som en fritidsaktivitet, eller en aktivitet for moro skyld. Data og Internett vil smelte mer sammen med TV, mener Syvertsen.

Hun minner om at alminnelige folks deltakelse i TV-programmer har økt eksplosivt i løpet av 90-årene og tror at stadig flere vil delta i mediene og "drive på" med mediene som en fritidsaktivitet.

Til toppen