EU frykter Microsoft-oppkjøp

EU frykter Microsoft-monopol innen digital rettighetsstyring.

EU frykter Microsoft-monopol innen digital rettighetsstyring.

ContentGuard er et amerikansk firma som leverer systemer for rettighetsstyring når digitalt innhold selges over nettet – såkalt DRM eller «digital rights management». Det var opprinnelig eid av Xerox. I april kunngjorde Time Warner og Microsoft at de ville overta ContentGuard i fellesskap. EU signaliserte skepsis til oppkjøpet i august, og iverksatte etterforskning. Etterforskningen har nå munnet ut i en formell erklæringer om innvendinger til oppkjøpet, som Microsoft og Time Warner må svare på.

    Les også:

Ifølge Reuters vil erklæringen fra EU-kommisjonen offentliggjøres denne uka. De viktigste innvendingene skal være frykt for at oppkjøpet kan gi Microsoft en dominerende stilling innen DRM-markedet, og at det kan føre til vertikal integrasjon av Microsoft i andre markeder.

Blant store aktører som har lisensiert ContentGuard, er Sony.

EU har frist til 6. januar 2005 for å komme med en endelig avgjørelse.

Til toppen