EU godkjenner mobilsamarbeid

Når EU-kommisjonen har godkjent Bell South sitt mobilsamarbeid med nederlandske KPN, kan det tyde på at selskapet fortsatt vil være en aktiv aktør i det europeiske mobilmarkedet.

Når EU-kommisjonen har godkjent Bell South sitt mobilsamarbeid med nederlandske KPN, kan det tyde på at selskapet fortsatt vil være en aktiv aktør i det europeiske mobilmarkedet.

BellSouth har hatt to europeiske mobilengasjement, henholdsvis i E-Plus i Tyskland og i Danmarks andre mobiloperatør; Sonofon. Det har i dansk presse vært spekulert om Telenor/Telia før jul var interessert i å øke virksomheten i Danmark ved å kjøpe ut Bell South i Sonofon. Nå ble det ikke noe av fusjonen, og prisen på Sonofon øker i takt med mobilveksten i det danske markedet.

EU-kommisjonens godkjenning kan tyde på at Bell South kan tenkes å fremdeles være en aktør i det europeiske mobilmarkedet.

Kommisjonen godkjenner nemlig at Bell South selger sin eierandel i E-Plus til et selskap som eies i fellesskap av KPN og Bell South, etter at den kom fram til at handelen ikke påvirket konkurranseforholdene i markedene som omfattet handelen.

Bell South benyttet samtidig sin forkjøpsrett til å overta flere aksjer i E-Plus, slik at samarbeidet med KPN totalt omfatter 77,5 prosent av E-Plus. KPN betaler vel 75 milliarder kroner for aksjene. Dette vil styrke KPNs målsetning som er å være en av de tre ledende mobilselskapene i Europa. Bell South kan dessuten bytte til seg en mindre aksjepost i KPN i løpet av halvannet år.

BellSouth eier ti prosent av amerikanske Qwest som har etablert KPNQwest sammen med KPN, der blant annet det tidligere EUnet inngår.

E-Plus er Tysklands tredje største mobilselskap med 3,9 millioner kunder og en markedsandel på vel 17 prosent.

(Denne saken ble korrigert 22.02.2000. Korreksjonen bestod i at det feilstavede nederlandske teleselskapets navn KNP, ble korrigert til det korrekte KPN.)

Til toppen