EU godtar Iridium

Europa-kommisjonen har godtatt Motorolas store satellitt-prosjekt Iridium.

Europa-kommisjonen har godtatt Motorolas store satellitt-prosjekt Iridium.

Kommisjonen slo fast i et vedtak torsdag 19. desember at Iridium-prosjektet ikke vil begrense konkurransen.

Iridium-prosjektet går ut på å sende 66 satellitter i lav bane rundt jorda, og tilby tjenester som mobiltelefon, personsøk og visse datatjenester. Motorola står for prosjekteringen og har 20 prosent av aksjene. Andre nøkkeldeltakere er STET i Italia, Vebacom i Tyskland, Korea Mobile Telecommunications og amerikanske Sprint.

I dag har STET tilnærmet monopol på satellittjenester i Italia. Europa-kommisjonen krevde derfor garantier fra Iridium på at avtalen ikke ville hindre andre selskaper eller personer fra å få tilgang til STETs infrastruktur.

Iridium tar sikte på å bli operativ i oktober 1998. Det får en forsprang på konkurrentene. Et annet konsortium, Odyssey, skal være operativ i 1999, mens Immarsat-P/ICO og Globalstar blir operative først i 2000.

Hensikten med disse systemene er å få til trådløs tele- og datakommunikasjon i områder der det ikke er praktisk å bygge ut jordbaserte tjenester som GSM, f.eks. i utviklingsland.

Til toppen