EU gransker mobilprisene

EU-kommisjonen skal de neste ukene granske klager om at mobilselskap i flere EU-land tar altfor høye priser på sine mobiltjenester.

EU-kommisjonen skal de neste ukene granske klager om at mobilselskap i flere EU-land tar altfor høye priser på sine mobiltjenester.

- Målet er å få ned prisene sier talsmann for EU-kommisjonen, Peter Guilford, til Wall Street Journal Europe .

Klagene er mottatt fra en rekke av EUs medlemsland, og går alle på det samme temaet, at roamingavgiftene, eller prisen for å formidle mobilsamtaler til de faste telenettene er alt for høye. Telenettene er vanligvis eid av tidligere telemonopol, som bruker høye roamingavgifter som en ekstra inntektskilde.

Blant landene der teleoperatørene nå skal granskes er Sverige, Spania og Tyskland.

Teleselskap som Deutsche Telekom og France Telecom mener deres roamingavgifter bare dekker de kostnadene selskapene har.

Det er ventet at det kommer en rekke pålegg fra kommisjonen så snart undersøkelsen er gjennomført.

Allerede har nasjonale telemyndigheter i land som Storbritannia og Sverige reagert på de høye mobilprisene, der det forlanges at de tidligere monopolistene setter ned roamingavgiftene.

Til toppen