EU gransker OOXML-prosessen

Norge har ingen «irregulariteter» å rapportere, på tross av Microsofts brevkampanje med 37 brev.

EU gransker OOXML-prosessen

Norge har ingen «irregulariteter» å rapportere, på tross av Microsofts brevkampanje med 37 brev.

Denne saken er oppdatert etter at den ført ble publisert. Teksten fra følgebrevet til støtteerklæringen er lagt inn nederst i artikkelen.

Det pågår en intens kamp for og i mot å gjøre Microsofts OOXML-format til en offisiell åpen standard.

Microsoft tapte i første runde, men jobber nå intenst med å vinne frem nå i mars.

Nå skal EU-kommisjonen granske Microsofts oppførsel i saken, ifølge Dagens Næringsliv. EU-kommisjonen har bedt de nasjonale standardiserings-organisasjonene rapportere om eventuelle uregelmessigheter i forbindelse med kampen for og i mot å få Microsofts OOXML-format godkjent som åpen industristandard.

Det har vært kraftig kritikk mot prosessen i flere land. I Sverige ble det avslørt at Microsoft forsøkte å kjøpe stemmer ved å tilby partnerne økt markedsstøtte.

I Norge gikk det ikke så langt, men 29. august i fjor kunne digi.no fortelle at Microsoft hadde sendt ut standardiserte brev som selskapets partnere og kunder kunne underskrive og sende inn til Standard Norge. 37 av de valgte å gjøre det.

    Les også:

- Vi sendte ut standardbrev og ba om støtte fra 37 partnere. Kall det en underskriftskampanje, men vi synes det er et legitimt virkemiddel, sier Eirik Lae Solberg, kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge, til Dagens Næringsliv.

Standard Norge gir Microsoft støtte i dette, gjennom å ikke rapportere dette inn til EU-kommisjonen. I sitt svarbrev skriver Standard Norge følgende:

«Vi har ikke vært utsatt for uakseptabel opptreden som har satt prosessen eller avstemningen i fare»

Det er ikke Operas teknologissjef, Håkon Wium Lie, enig i. Han mener at 37 likelydende brev definitivt er en irregularitet som burde vært innrapportert.

- Det er oppsiktsvekkende at Standard Norge har valgt å holde tilbake informasjon i etterforskningen som EU-kommisjonen har iverksatt, sier Håkon Wium Lie, til Dagens Næringsliv.

Slik så standardbrevet ut. Mange av de som sendte inn hadde ikke engang skrevet inn selskapets navn.

Følgende norske bedrifter og organisasjoner sendte inn standardbrevet:

 • Flekkefjord kommune
 • Sametinget
 • Sykehuset Asker og Bærum HF
 • Ullevål Universitetssykehus
 • Avenir
 • Hands
 • IT Partner Harstad
 • Mamut
 • Oslo Datasenter
 • Umoe IKT
 • Webstep
 • Abile
 • Accenture
 • Active Templates
 • Avanade Norge
 • Bouvet
 • Ementor Norge
 • Fønix Data
 • Holte byggsafe
 • Inmeta
 • IT Partner Bodø
 • IT Partner Møre
 • IT Partner Tromsø
 • iTet
 • Itum
 • Jensen Consulting
 • Maritech
 • Masterminds
 • Norsk Data Senter
 • Objectware
 • Osiris Data
 • Ravenholm Computing
 • RB Datatjenester
 • Steria
 • SuperOffice
 • Systempartner Sør
 • Umoe Consulting

digi.no har senere vært i kontakt med flere av de, og langt fra alle hadde kjennskap til hva det faktisk dreide seg om. Det kom også mange sterke reaksjoner fra både ansatte i selskapene, samt kunder.

Microsoft på sin side, hevder at de ikke på noen måte har presset noen til å sende inn støtteerklæringene.

Her er teksten i følgebrevet som ble sendt ut av Microsoft for å oppmuntre partnere og kunder til å sende inn støtteerklæringen:

Støtteerklæring til ISO-godkjennelse av Open XML

Standard Norge behandler i disse dager en anmodning fra det internasjonale standardiseringsorganet ECMA om å gjøre Open XML (også kjent som ECMA-376) til en ISO-standard. En generell introduksjon fra EMCA om Open XML-standarden finner du her.

Norge er et av landene som har mulighet til å øve direkte innflytelse på ISO-standardiseringsprosessen gjennom Standard Norge. Vi tror mange virksomheter har en holdning til dette, selv om de ikke er direkte involvert i standardiseringsprosessen - og ønsker å gi uttrykk for denne holdningen.

Ved å skrive under på denne erklæringen gir du og din virksomhet uttrykk for at Open XML er en viktig standard for både deg, kundene dine og samarbeidspartnerne dine. Du sier deg også enig i at din virksomhet ønsker en videre behandling av Open XML som standard i ISO.

I Microsoft synes vi det er utrolig viktig at Open XML blir godkjent som ISO-standard, både for sluttbrukere, partnerne våre og for IT-industrien som helhet. Jeg håper du er enig i dette, blant annet med bakgrunn i argumentene under, som er noen av de viktigste grunnene til at vi ønsker ISO-godkjennelse:

 • Open XML anvendes som standard filformat i Office 2007 og leveres dessuten gratis som utvidelse av tidligere versjoner av Microsoft Office (gjelder til og med Microsoft Office 2000). En standardisering av Open XML vil sikre tilbakevirkende kompatibilitet med milliarder av eksisterende dokumenter – andre eksisterende formater oppfyller ikke dette kriteriet.
 • Flere sameksisterende standarder er ikke uvanlig. For eksempel kan de digitale billedformatene JPEG, GIF, PNG, TIFF nevnes. De eksisterer side om side og tjener forskjellige og overlappende formål.
 • Open XML utelukker ikke bruken av andre standarder som RTF, TXT, ODF, PDF osv. ISO-standardisering vil derimot gagne interoperabiliteten mellom disse standardene. Ved å gjøre Open XML til en internasjonal anerkjent standard, offentlig tilgjengelig for alle, sikrer man at standarden kan kommunisere med andre standarder.

ISO-standardiseringsprosessen er en omfattende og kompleks prosess. I denne omgang er det viktig å gjøre deg oppmerksom på at komiteen (JTC-1 SC34), som Standard Norge har opprettet for å behandle dokumentstandarder, i løpet av 2007 vil ta stilling til spørsmålet om hvorvidt Open XML skal ISO-godkjennes.

Med vennlig hilsen

Knut Aasrud

Administrerende direktør, Microsoft Norge

Her er teksten i epostene som ble sendt ut:

Kjære XX

Som avtalt på telefon sender jeg der her materiale på ”Støtteerklæring til ISO-godkjennelse av OpenXML”. Takk for at du tar deg tid til å se på det. Til orientering består de to vedlagte dokumenter av:

1. En skriftlig orientering om nødvendigheten og rimeligheten av en ISO-godkjennelse. En ISO-godkjennelse er en meget kompleks prosess, og dokumentet kan kanskje hjelpe deg og din virksomhet, når dere selv skal ta stilling.

2. En støtteerklæring til ISO-godkjennelse av OpenXML, som du – såfremt du er enig – kan underskrive og fakse til oss.

Jeg håper du med dette vil være i stand til hurtig å ta stilling til hvorvidt du er enig i at denne godkjennelsen gavner din virksomhet og dine kunder. Hvis du er det, ber jeg deg skrive ut erklæringen, underskrive og datere den, for så å returnere den til oss per faks til 22 95 06 64 innen 14/3 klokken 16.00.

Hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte meg.

Signatur

    Les også:

Til toppen