EU har utnevnt sin Microsoft-overvåker

En ekspert på datakrim skal på vegne av EU overvåke hvordan Microsoft retter seg etter monopoldommen.

En ekspert på datakrim skal på vegne av EU overvåke hvordan Microsoft retter seg etter monopoldommen.

En viktig brikke er falt på plass i håndhevingen av EU-kommisjonens monopoldom mot Microsoft fra mars 2004. Den britiske professoren Neil Barrett – kjent blant annet fra ledelsen i det britiske selskapet Information Risk Management, og for tiden gjesteprofessor ved Centre for Forensic Computing til Royal Military College of Science ved Cranfield University – er utnevnt til «Monitoring Trustee» av EU-kommisjonen.

Oppgaven innebærer å følge med i hvordan Microsoft følger opp påleggene i domsavgjørelsen, og gi råd til EU-kommisjonen. Barrett vil ha anledning til å ansette andre eksperter for å bidra med utredninger og synspunkter.

EU-kommisjonen understreker at Barretts rolle er rådgiverens. Han har ikke noe eget ansvar for å sørge for at Microsoft retter seg etter dommen. Han skal utelukkende vurdere hvorvidt Microsoft oppfører seg slik monopoldommen forutsetter.

Barrett har skrevet en rekke bøker, utredninger og artikler om datakriminalitet, og har vært flittig brukt av det britiske rettsvesenet som ekspertvitne i saker mot hackere.

Utnevnelsen av Barrett skjedde på grunnlag av en liste med uavhengige eksperter som Microsoft leverte til EU-kommisjonen. I en pressemelding heter det at Barrett ble valgt ut fra sine kvalifikasjoner, spesielt innen ekspertise og upartiskhet.

Til toppen