EU-hensyn imøtegås i Microsoft-forliket

To punkter i det amerikanske Microsoft-forliket er relevante for den pågående etterforskningen i EU-kommisjonens regi.

To punkter i det amerikanske Microsoft-forliket er relevante for den pågående etterforskningen i EU-kommisjonens regi.

Formelt sett er det ingen sammenheng mellom det amerikanske Microsoft-forliket og EU-kommisjonens pågående etterforskning av Microsoft. Men kommisjonen følger godt med i vurderingene til USAs justisdepartement, og minst to punkter i forliket er relevante for det EU er spesielt opptatt av.

EU-kommisjonens etterforskning av Microsoft gjelder både utvidelsene til Windows, og mulige ulovligheter i samrøret mellom Windows som klientsystem og Windows som serverplattform. Begge disse spørsmålene berøres av forliksbetingelsene. Forliket pålegger Microsoft å tilby en utvidelsesfri variant av Windows i tillegg til den fullstendige. Det kan komme godt med dersom EU kommer fram til at utvidelsene er ulovlige - noe USAs rettsapparat også mener uten at justisdepartementet har villet gjøre noe spesielt med det. Forliksbestemmelsene om konkurrentenes innsynsrett i Windows' programmeringsgrensesnitt (API-er), og forbudet mot å legge opp Windows slik at konkurrentenes systemer fungerer dårligere enn Microsofts egne, har også med konkurrerende systemer på serversiden å gjøre.

Med EU risikerer Microsoft bøter, ikke bare innblanding i sin daglig drift. Den kontinuerlige utvekslingen av informasjon mellom USAs justisdepartement og EU-kommisjonen kan tenkes å danne grunnlaget for et koordinert nettverk som sørger for å lave trøbbel for Microsoft i begge selskapets hovedmarkeder.

Det amerikanske forliket avslutter heller ikke de juridiske slagene i USA. Det er kommet fram voldsom kritikk mot Microsofts Passport-tjeneste for digital legitimasjon, og den strategiske satsingen på .Net kan også få juridiske etterspill, selv om Microsoft foreløpig legger seg godt til rette i en uvant rolle for forpost for nye standarder innen web-tjenester.

Til toppen