– EU hindrer tele-investeringer

Investorer skriker etter bedre rammevilkår for investeringer i telenettet.

EU ønsker økte investeringer i fiber, men investorene som har investert i telebransjen mener EUs reguleringer hindrer nyinvesteringer.
EU ønsker økte investeringer i fiber, men investorene som har investert i telebransjen mener EUs reguleringer hindrer nyinvesteringer.

Investorer skriker etter bedre rammevilkår for investeringer i telenettet.

Diverse EU-reguleringer hindrer investeringer i det europeiske telenettet, mener ledende investorer i den europeiske telesektor.

En undersøkelse som den sveitsiske investeringsbanken Credit Suisse har gjennomført blant telekom-investorer, med til sammen 1 800 milliarder euro under forvaltning, viser at 90 prosent mener at dagens telereguleringer ikke oppmuntrer til investeringer.

Hovedårsaken til dette, skriver Financial Times, er mangel på forutsigbarhet og et regime som favoriserer videreselgere.

Europeisk teleregulering, blir det hevdet, har hatt for mye fokus på å få prisene ned i markedet. Men dette har da gått på bekostning av investeringsviljen til de som eier de ulike telenettene i EU.

EU har bedt om innspill på hvordan deres reguleringer kan innrettes for å stimulere til økte investeringer i fibernettet. Blant annet har det blitt foreslått å tvinge prisen på dagens kobber-infrastruktur videre ned, for dermed tvinge selskapene til å investere i fiber.

Men dette forslaget stiller investorene i Credit Suisse sin undersøkelse seg kritiske til. I likhet med telebransjen i Europa mener de at dette vil kunne føre til lavere investeringer ettersom inntektene til de som eier nettene vil falle, og dermed gjøre det vanskelig for selskapene å finansiere ny infrastruktur.

Investorene mener i stedet at EU burde fremlegge reguleringer for fiber-nett som gir forutsigbarhet. For selskapene, og deres investorer, er det helt avgjørende at de har så lite ukjent risiko som mulig når store investeringer gjøres.

    Les også:

Til toppen