BEDRIFTSTEKNOLOGI

EU-høring mot piratkopiering

I disse dager pågår en europeisk høring mot piratkopiering. Bransjeorganisasjoner innen musikk, film og programvare samarbeider for harmonisert lovgivning og ensartet håndheving av lovbrudd.

Eirik Rossen
2. mars 1999 - 14:55

Høringsdokumentet er et Green Paper som EU-kommisjonen vedtok 22. oktober i fjor for å bekjempe etterlikning og piratkopiering i det enhetlige markedet. Høringsrunden skal bidra til å avklare de økonomiske tapene forårsaket av piratkopiering generelt, vurdere relevante endringer til det eksisterende lovverket, og foreslå ulike initiativ.

I EU-dokumentet antar man at tap på grunn av piratkopiering svarer til 35 prosent av den samlede EU-omsetningen innen programvarebransjen, 25 prosent innen lyd og video, og 12 prosent innen leketøy. Det skisserer tiltak innen fire områder:

  • Økt støtte til overvåkning av privat sektor
  • Legal beskyttelse for innretninger rettet mot sikkerhet og autentisering
  • Midler til bedre vern av opphavsretten
  • Samordning av nasjonale kontrollorganer

Den internasjonale antipiratorganisasjonen innen programvare, Business Software Alliance (BSA), har utarbeidet et omfattende svar på EU-dokumentet i samarbeid med platebransjens International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) og filmindustriens Motion Picture Association (MPA). BSAs del av dette svaret er lagt ut på organisasjonens nettsted.

BSA foreslår tiltak hovedsakelig på tre områder:

  • For å bedre sankingen av bevismateriale, kreves blant annet anledning til å anonymisere vitner, og lovfestet rett til å kreve revisjon hos brukere av beskyttet materiale. Med tanke på bekjempelse av piratkopiering over Internett, kreves at Internett-tilbydere må kunne pålegges å utlevere navn og adresse på mistenkte.
  • I forbindelse med straffetiltak mot overtredere, kreves erstatning minst på nivå med de omkostningene brukeren har spart ved å ty til piratkopiering, samt full dekning av oppsporings- og andre kostander, samt advokathonorarer. Dessuten kreves europeisk harmonisering av straffereaksjoner.
  • Ønsket om økt offentlig innsats betones gjennom krav om nye initiativ innen nasjonal lovgivning, spesiell enheter innen politiet, bedre samarbeid mellom politi- og tollmyndigheter på tvers av landegrensene og høy prioritering av kamp mot piratkopiering når nye utvidelser av EU er aktuelle.

Dessuten krever BSA en instans på EU-nivå for å håndtere og koordinere overtredelse av opphavsrettigheter på tvers av landegrensene.

Grete Funderud, BSAs advokatforbindelse i Norge, mener felles EU-regler som må innarbeides i det norske lovverket vil styrke piratjegernes stilling betraktelig.

- Etter Kongsberg-dommen, der Kongsberg kommune slapp med å betale renter og lisensavgifter i ettertid, er det sådd tvil om hva slags rettstilstand hersker i Norge på dette området. Blir dommen stående, vil Norge markere seg med en praksis i strid med det som skjer i andre europeiske land.

Funderud viser til TRIPs-avtalen innen WTO (Verdens handelsorganisasjon) som er ratifisert av Stortinget, og som krever effektive tiltak mot enhver krenkelse av beskyttet opphavsrett.

- To måneders fristen for å anke Kongsberg-dommen er ennå ikke utløpt. Vi vurderer fortsatt om vi vil anke. Samtidig fører vi forhandlinger med Kommunenes Sentralforbund med tanke på en felles løsning for hele kommunenorge.

I sitt svar til EU-kommisjonen, skriver BSA at TRIPs-avtalen innen WTO er tidenes viktigste internasjonale tiltak for å bekjempe tyveri av åndsverk. Organisasjonen peker også på at piratkopiering er først og fremst en bevisst vinningsforbrytelse utført av bedrifter og organisasjoner.

PC-programvaren står for bare rundt ti prosent av det samlede europeiske tapet. En piratkopieringsrate i Europa på amerikansk nivå (27 prosent) ville medføre 160 milliarder kroner i økt omsetning, 200.000 nye arbeidsplasser og 66 milliarder kroner i økte skatteinntekter, hevder BSA.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.