EU-høring om Microsoft i april

EU har berammet sin høring om Microsofts anke til april.

EU har berammet sin høring om Microsofts anke til april.

EUs ankeinstans Court of First Instance i Luxembourg sier den vil holde en høring om Microsofts anke mot EU-kommisjonens monopoldom over fem dager fra 24. april.

Det innebærer at en kjennelse kan komme mot slutten av november. Kjennelsen vil ikke være endelig, og saken vil kunne versere enda noen år.

Fem dager betraktes som uvanlig lang tid. Høringen vil vekke stor interesse, siden den vil gjøre mye materiale om Microsoft og EU, som hittil har vært hemmeligholdt, offentlig tilgjengelig.

Partsinnleggene skal høres av 13 dommere.

    Les også:

Til toppen