EU-høring om Microsoft-monopol i desember

Konkurransekommissær Mario Monti sier at EUs etterforskning av Microsoft-monopolet går uavhengig av forliket i USA, og at det vil holdes en høring i desember.

EU-kommisjonens konkurransekommissær Mario Monti svarte på spørsmål om Microsoft-saken fra amerikanske journalister under et besøk i New York i går. EU driver sin egen etterforskning av Microsoft, og holder kortene tett til brystet. De to viktigste momentene i etterforskningen ser ut til å være den videre integrasjonen av applikasjoner i Windows-klienten, og konkurransevridende følger av integrasjonen mellom klient og server i Windows 2000.

Monti ville ikke uttale seg om forholdet mellom det amerikanske forliket og EU-kommisjonens etterforskning. Microsoft har mottatt en formell klage fra EU, som selskapet skal svare på i løpet av uka. Neste skritt er høringer en gang i desember, med Microsoft og berørte parter. Sun kan være blant disse, siden klagen derfra var med på å utløse etterforskningen i EUs regi.

Kommissæren markerte seg indirekte mot et av de implisitte motivene for USA-forliket, ved å poengtere at økonomiske nedgangstider ikke skal føre til mindre strenge vurderinger i monopolsaker. Han understreket at offentlig politikk og virkemidler er strukturelle tiltak, og ikke bør følge sykliske bevegelser i økonomien. Skulle det være noen forskjell, bør tiltakene for å sikre gode konkurransevilkår heller skjerpes i nedgangstider, mente han.

Til toppen