EU-høring om WorldComs MCI-kjøp

Om to uker avholder EU-kommisjonen høringen der WorldCom og MCI får anledning til å forklare hvorfor kommisjonen bør godkjenne de to selskapenes fusjonsplaner.

Om to uker avholder EU-kommisjonen høringen der WorldCom og MCI får anledning til å forklare hvorfor kommisjonen bør godkjenne de to selskapenes fusjonsplaner.

Eierne i de to selskapene har allerede akseptert fusjonsplanene med stort flertall. Nå gjenstår bare europeiske og amerikanske konkurranse- og justismyndigheters syn på fusjonen.

EU-kommisjonen varslet for en måned siden at de ville gjennomføre en grundigere gransking av fusjonsplanene og konsekvenser som fusjonen kunne få for blant annet Internett-bransjen. En slik gransking vil ta fire måneder.

Høringen om to uker, den 12. og 13. mai, er en del av dette arbeidet.

MCI går ut fra at en fusjon - som skjer ved at MCIs aksjeeiere selger sine aksjer, dels for penger og dels for aksjer i WorldCom - er gjennomført en gang rundt sommeren, mens uavhengige telekomanalytikere tidligere har antydet at en gang utpå høsten er mer sannsynlig, nå som kommisjonen ikke blir ferdig med sitt arbeid før tidligst i juni.

På høringen vil ikke bare de to selskapene møte, men også selskapenes konkurrenter, for å fremlegge sine betenkninger mot en eventuell fusjon.

Til toppen