EU-høringen starter i dag

Onsdag og torsdag må Tormod Hermansen forsvare fusjonen mellom Telenor og Telia under en EU-høring i Brussel. Hermansens oppgave er vanskelig; han skal overbevise kommisjonen om at en fusjon vil øke telekonkurransen i Norden.

Onsdag og torsdag må Tormod Hermansen forsvare fusjonen mellom Telenor og Telia under en EU-høring i Brussel. Hermansens oppgave er vanskelig; han skal overbevise kommisjonen om at en fusjon vil øke telekonkurransen i Norden.

I sommer bestemte kommissæren for konkurransespørsmål, Karel van Miert, at fusjonen skulle underkastes kommisjonens fase 2-granskning for fusjonssaker, som betyr en grundigere granskning på nærmere fire måneder, i motsetning til fase 1 som bare tar en drøy måned.

van Miert, som neste måned erstattes av italieneren Mario Monti, var nemlig ikke overbevist om at en fusjon var det beste for telemarkedet i Nord-Europa, til tross for at de to selskapenes tilbød seg å selge unna overlappende virksomhet.

At kommisjonen går til fase 2, betyr ikke nødvendigvis at Telenor og Telia må gi mer enn ved første fase, selv om dette er sannsynlig. Det betyr i første rekke at en rekke av selskapenes konkurrenter får stille sine spørsmål under høringen i tillegg til kommisjonens egne.

Det er også ventet at konsernsjef i Telenor og i det nye fusjonerte selskapet, Tormod Hermansen, i dag vil si litt mer om hva de to selskapene kan tenke seg å gjøre for å få bifall fra kommisjonen i fusjonssaken. Det er under høringens andre dag at konkurrentene får slippe til med sine klagemål hvorfor de mener fusjonen ikke bør godkjennes og hvilke endringer teleselskapene må gjøre for at konkurransen ikke skal lide.

Dagens Industri skriver i dag at med den nye konkurransekommissæren øker sjansene for at fusjonen skal lykkes, fordi han etter all sannsynlighet også vil godkjenne Olivettis oppkjøp av majoriteten av aksjene i Telecom Italia.

Telenor og Telia er lovet en beskjed fra EU-kommisjonen senest den 19. oktober, forøvrig en av den nye konkurransekommissærens første saker.

Leder av internasjonal avdeling i Konkurransetilsynet, Vera Holst Eckbo, sier til digi.no at tilsynet er representert på høringen i Brussel. Dagens høring vil munne ut i et forslag som medlemsnasjonene i EU senere vil stemme over, før partene blir orientert i oktober.

Til toppen