EU: - Ikke tast feil i banken!

Kan overkjøre norske regler mot tabber.

EU: - Ikke tast feil i banken!

Kan overkjøre norske regler mot tabber.

Forbrukerombudet har i sin høringsuttalelse påpekt nødvendigheten av en innføring av regler som begrenser risikoen for tap som følge av tastefeil. En innføring av egenandeler vil bety trygghet for forbrukerne og en oppfordring til bankene om å ha sikre nettbanker.

Bakgrunnen for tiltakene er saken der en kvinne for et par år siden tastet inn feil kontonummer i en nettbank og sendte flere hundre tusen kroner til feil mottaker. Dagens regler gjør at bankene ikke erstatter tapet hennes.

Mens kundens ansvar for kortsvindel er begrenset til en egenandel, er tap som skyldes tastefeil i nettbanken fullt ut kundens ansvar. I desember 2008 la en enstemmig Banklovkommisjon frem et forslag til en ny og bedre beskyttelse for norske bankkunder.

Nå kan et nytt EU-direktiv hindre innføringen av regler for å beskytte forbrukerne mot økonomiske tap ved feiltasting i nettbank.

- Ikke alle er enige i hvordan direktivet skal forstås, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Utvalget som er nedsatt for å implementere EUs betalingstjenestedirektiv, er delt når det gjelder reguleringen av kundens tastefeil.

Halvparten av utvalget mener at kundens ansvar må begrenses til en egenandel dersom han taster feil beløp. Den andre halvparten foreslår derimot at kunden selv må bære hele ansvaret for slike feil.

Forskjellen på de to forslagene består dessuten i hvilket ansvar banken skal ha for at nettbanken er forsvarlig sikret.

Forbrukerombudet har i sin høringsuttalelse påpekt nødvendigheten av en innføring av regler som begrenser risikoen for tap som følge av tastefeil. En innføring av egenandeler vil bety trygghet for forbrukerne og en oppfordring til bankene om å ha sikre nettbanker.

- Selv om forslaget fra Banklovkommisjonen må endres noe, er det av stor betydning at man innfører ansvarsbegrensningsregler så langt det er mulig, sier Bjørn Erik Thon.

Her er forslagene som Bankenes Standardiseringskontor (BSK) er enige om å anbefale til de norske bankene:

 1. Feltet for tasting av kontonummer bygges opp med plass til minimum 13 karakterer og det kontrolleres at det tastes inn eksakt 11 siffer. I motsatt fall gis feilmelding.
 2. Nettbanken skal ha et kontrollbilde der kunden ser kontonummer, beløp, dato og eventuell KID eller melding til mottaker i oversiktlig form.
 3. Beløp skal i kontrollbildet fremstå med et klart skille mellom kroner og øre med bruk av tusenskilletegn.
 4. Kunden må aktivt ta stilling til informasjon i kontrollbildet før vedkommende kan gå videre og betaling blir iverksatt.
 5. Banken kan legge til rette for at kontrollbildet ved et aktivt valg fra kunden ikke fremkommer for transaksjoner under en beløpsgrense fastsatt av kunden.
 6. I de nettbanker der kunden selv kan styre når kontrollbildet er påkrevd, begrenses dette til beløp under en grense satt av banken.
 7. I de nettbanker der det er separate felt for kroner og øre kontrolleres at det kun er tastet inn siffer. Feilmelding fremkommer dersom det er tastet inn noe som helst annet enn siffer i disse feltene.
 8. Dersom nettbanker opererer med "kroner, øre" skal kunden fylle inn komma, selv om ørebeløpet er 00.
 9. Nettbanken har som standard en beløpsgrense pr. transaksjon og/eller for transaksjonsbeløp innen en periode.
 10. Grunnet ulik bruk av nettbanken hos kundene bør banken vurdere å la den enkelte kunde selv endre beløpsgrensen./li>
 11. I de tilfeller det registreres en transaksjon der mottakers kontonummer ikke finnes i OCR-registeret (KID) og det heller ikke er registrert i kundens mottakerregister bes kunden kontrollere at kontonummer er riktig.
 12. Hvis banken gir kunden muligeter til å velge for eksempel beløpsgrense og grense for visning av kontrollbilde, gis kunden en periodisk oversikt av disse valgene
 13. Bankene bør legge til rette for at kunden kan gjennomføre periodisk oppdatering av mottakerregisteret.
Til toppen