EU irritert over at Oracle brøt tidsfrist

Oracle har brutt en tidsfrist for informasjon til EU-kommisjonen om oppkjøpet av PeopleSoft.

Oracle har brutt en tidsfrist for informasjon til EU-kommisjonen om oppkjøpet av PeopleSoft.

EU-kommisjonen avgjorde i november å utvide undersøkelsen av Oracles oppkjøpstilbud mot PeopleSoft. Oracle ble bedt om å skaffe til veie bestemt informasjon. Tidsfristen er overtrådt.

Kommisjonen reagerte mandag med en formell kunngjøring der det heter at deres selvpålagte frist for når de skulle ha ferdigbehandlet saken, 30. mars 2004, vil bli utsatt med det samme antall dager som Oracle har overtrådt sin frist.

Dette er standard prosedyre fra kommisjonens side og skal erfaringsmessig ikke innebære økt fare for at oppkjøpet ikke skal godkjennes.

Til toppen