EU-ja til finsk-svensk telekjøp

Telia og Sonera får EU-kommisjonens godkjennelse for kjøp av 60 prosent i det litauiske teleselskapet Lietuvos Telekomas, via sitt felleseide joint venture Amber Mobile Teleholding AB.

Telia og Sonera får EU-kommisjonens godkjennelse for kjøp av 60 prosent i det litauiske teleselskapet Lietuvos Telekomas, via sitt felleseide joint venture Amber Mobile Teleholding AB.

EUs konkurransemyndigheter mener Telia og Soneras kjøp av 60 prosent i den statseide litauiske teleoperatøren ikke vil få negative konsekvenser for telekonkurransen i regionen.

Lietuvos Telekomas eies i dag av den litauiske staten, og delprivatiseringen, som er landets hittil største, betyr inntekter på 3,5 milliarder kroner. Staten vil beholde en 40 prosents eierandel i selskapet.

Telia og Sonera skal etter planen modernisere landets teleinfrastruktur for vel halvannen milliard kroner de neste tre årene.

Både Telia og Sonera har Østersjø-området som en del av sine kjerneområder. Telia har også brukt sommeren til å kjøpe 55 prosent av aksjene i den største og eldste tilstedeværende teleoperatøren i Litauen, Omnitel GSM.

Lietuvos Telekomas er forøvrig minoritetsaksjonær i Litauens andre mobiloperatør som er i virksomhet, Bite GSM, med en aksjepost på 28,4 prosent. I samme selskap eier Tele Danmark 35,8 prosent, foruten et nederlandsk holdingselskap med samme prosentandel.

Til toppen