EU-ja til Tele Danmark

Tele Danmark og British Telecom har sammen med sine sveitsiske partnere fått EU-kommisjonens velsignelse for å opprette teleselskapet Newtelco, et teleselskap som skal konkurrere med det sveitsiske televerket PTT.

Tele Danmark og British Telecom har sammen med sine sveitsiske partnere fått EU-kommisjonens velsignelse for å opprette teleselskapet Newtelco, et teleselskap som skal konkurrere med det sveitsiske televerket PTT.

British Telecom (BT) og Tele Danmark har med seg en bank, et jernbaneselskap og en supermarkedkjede som lokale partnere for å drive alternativt televerk i alpelandet.

EU-kommisjonen skriver i sine merknader til joint venturet at en vil kombinere BT og Tele Danmarks ekspertise med den lokale kunnskap og kapital som de lokale selskapene har. Den består i første rekke av et backbone med en fiberkabel som strekker seg 3000 kilometer langs jernbanespor rundt om i Sveits. I tillegg har både banken og supermarkedkjeden Migros egne datanett som blir en del av det nye televerket.

BT og TeleDanmark vil eie 49 prosent i det nye selskapet, og ambisjonene omfatter også landets andre GSM-lisens, som forventes å være tildelt en aktør tidlig i 1998.

Til toppen