EU justerer utkast til patentdirektiv

EU har justert utkastet til direktivet for patent på programvare, som Europa-parlamentet skal stemme over denne uken.

EU har justert utkastet til direktivet for patent på programvare, som Europa-parlamentet skal stemme over denne uken.

Etter store protester fra mange hold, utsatte Europa-parlamentet avstemmingen over utkastet til et nytt EU-direktiv for patent på programvare i begynnelsen av september.

    Les også:

Direktivutkastet er nå blitt betydelig endret. Ordlyden er blitt mer moderat og en del punkt er blitt mindre uklare. Samtidig er det grunn til å tro at justeringene gjør at flere av parlamentsmedlemmene vil stille seg bak direktivforslaget og dermed øker sannsynligheten for at EU får et direktiv for patent på programvare, noe som fryktes av mange. Så sendt som i går sendte Linus Torvalds og Alan Cox et brev til Europa-parlamentets president hvor de uttrykte bekymring over hva konsekvensene av et slikt direktiv vil ha for forskning og utvikling i de mindre selskapene i Europa.

Europa-parlamentet skal diskutere direktivforslaget tirsdag denne uken, for så å stemme over det dagen derpå.

Direktivforslaget med justeringene er tilgjengelig på denne siden.

Til toppen