EU kan skissere Microsoft-straff innen nyttår

Etter tre dager med høring om Microsofts påståtte lovbrudd er spørsmålet: Straff eller forlik?

Etter tre dager med høring om Microsofts påståtte lovbrudd er spørsmålet: Straff eller forlik?

Fra onsdag til fredag i forrige uke foregikk det bak lukkede dører i Brussel en høring som kan få svært vidtrekkende følger for IT-bransjen i Europa. Bakgrunnen for høringen var EU-kommisjonens anklager om at Microsofts bunting av Windows og multimediaspilleren Windows Media Player er ulovlig, og at Microsoft holder tilbake informasjon om Windows-klientens funksjonsmåte for å fremme salget av Windows-serveren. For å bøte på dette krever kommisjonen at mediaspilleren må skilles fra operativsystemet, og at Microsoft må gi serverkonkurrentene mer informasjon om Windows-klienten. Kommisjonen kan også bøtelegge selskapet med inntil 10 prosent av Microsofts globale årsomsetning, det vil si 3,2 milliarder dollar.

    Les også:

EUs spilleregler forbyr deltakerne i høringen – Microsoft selv, bransjeorganisasjoner for og mot Microsoft, samt konkurrenter som Sun og RealNetworks – å referere fra det som ble sagt, annet enn i svært generelle vendinger. Antakelig var det svært harde diskusjoner, særlig fredag, da de arge konkurrentene Sun og RealNetworks presenterte sine argumenter, og Microsoft fikk 75 minutter på slutten til å oppsummere sitt forsvar.

Microsoft har tviholdt på særlig to forhold: For det første er mediaspilleren så integrert i Windows at det er utenkelig å skille de to. For det andre ønsker man å løse hele saken gjennom et forlik. Når det gjelder forhold rundt Windows-server, skal striden ha fokusert på definisjonen av hvilket marked Microsoft faktisk konkurrerer i.

Slik kommisjonen definerer servermarkedet, gjelder det operativsystemer for de minste serverne. IDC-tall fra andre kvartal tyder på at Microsoft har 55 prosent av EU-markedet i denne nisjen. Av hele EUs servermarked er Microsofts andel 24 prosent. 55 prosent er dominans. 24 prosent gir ikke samme tyngde bak kravet om at myndighetene må gripe inn for å sikre likeverdig konkurranse.

Det er ikke bare den anklagede som har problemer med troverdigheten. Overfor publikum og sine aksjonærer presenterer RealNetworks seg som en mektig aktør med over 335 millioner nedlastninger av mediaspilleren RealOne. I dokumenter levert EU-kommisjonen presenterer selskapet seg som den tapende part i konkurransen om mediaformatet på PC, for å begrunne kravet om at myndighetene må gripe inn for å unngå at Microsoft-formatet overtar fullstendig, ikke bare innen PC-er men også innen små mobile klienter.

EU-kommisjonens anklageskriv bygger dessuten på et stort antall vitnemål fra anonymiserte kilder, som heller ikke Microsoft fikk vite hvem er, og som følgelig ikke risikerer stort ved å svartmale sin markedssituasjon. På den andre siden vil EU-kommisjonen hevde at de heller ikke risikerer represalier fra Microsoft om de skulle fortelle den hele og fulle sannheten.

Straff eller forlik? Ifølge New York Times venter man at kommisjonen vil skissere en kjennelse, kanskje allerede før nyttår. Da vil man vite hvilke tiltak EU konkret tenker seg, både endringer i Microsofts forretningspraksis, og en eventuell bot. Kjennelsesutkastet vil presenteres for medlemslandenes regjeringer, som alle var representert under høringen. Etter tilbakemeldinger fra regjeringen, vil konkurransekommissær Mario Monti presentere utkastet til kommisjonen, antakelig innen utgangen av februar, der kjennelsen skal vedtas.

Det innebærer at Microsoft har tre måneder på seg for å forhandle fram forliket. Selskapet bekreftet da høringen var slutt at det fortsatt var opptatt av å "innsnevre uoverensstemmelsene".

Til toppen