EU-komite godkjente patentdirektiv

Den juridiske komiteen i EU-parlamentet har godkjent EU-rådets patentdirektiv med små endringer.

Den juridiske komiteen i EU-parlamentet har godkjent EU-rådets patentdirektiv med små endringer.

Den langvarige striden innen EU om patenter på programvare kan gå mot en avklaring innen et par uker. Mandag godkjente EU-parlamentets juridiske komite EU-rådets forslag til lov om patenter på «datamaskinimplementerte oppfinnelser» med små endringer, med 16 mot 10 stemmer. EU-parlamentet vil stemme over komiteens innstilling om et par uker, sannsynligvis 6. juli.

    Les også:

Tilhengerne av utkastet hevder at teksten gir alle europeiske land felles regler for å håndtere patentsøknader vedrørende programvare, og at disse reglene avviser muligheten for å ta patent på ren kode og algoritmer, samt på forretningsmetoder nedfelt i programvare, for eksempel Amazon.coms amerikanske patent for «ett klikks e-handel». De mener teksten effektivt begrenser adgangen til å patentere programvare utelukkende når koden inngår i en materiell teknisk oppfinnelse.

Motstanderne av utkastet mener teksten i utkastet er formet slik at disse prinsippene ikke ivaretas. De mener formuleringene er for upresise til å hindre patenter på forretningsmetoder, algoritmer og kode som ikke er relatert til tekniske oppfinnelser.

I komiteen foreslo den tidligere franske statsministeren Michel Rocard, EU-parlamentets saksordfører for utkastet, flere nye formuleringer for å innskrenke muligheten for å omgå de uttalte hensiktene. Blant dem var presiseringer med hensyn til begrepet «teknisk oppfinnelse», og at hele utkastet skulle dreie seg om «datamaskinassisterte oppfinnelser» og ikke «datamaskinimplementerte oppfinnelser».

De fleste av Rocards endringsforslag ble avvist. Men komiteen går inn for å døpe om utkastet slik at den skal gjelde «datamaskinkontrollerte oppfinnelser». Den tok også inn en formulering at for å kunne patenteres, må programvaren være del av en oppfinnelse som inngår i et direkte samspill med «naturkrefter».

Blant interessegruppene som har markert seg i debatten, er det delte reaksjoner på behandlingen i komiteen.

Business Software Alliance støtter fortsatt utkastet, men mener formuleringen om samspill med naturkrefter er uhensiktsmessig.

Free Software Foundation mener teksten fortsatt åpner for patenter på «programvarestandarder, forretningsmetoder og nettsideutvikling».

EICTA – en europeisk bransjeorganisasjon samler både bransjeforeninger som IKT-Norge og Abelia, og storbedrifter som IBM, Nokia og Microsoft – legger stadig hovedvekten på at utkastet må vedtas så fort som mulig for å harmonisere patenthåndteringen i Europa. Organisasjonen godtar også at teksten vil virke etter den uttalte hensikten.

Foundation for a Free Information Infrastructure støtter formuleringen om naturkrefter, men opprettholder sin øvrige kritikk av at teksten åpner for patenter i strid med den uttalte hensikten.

Under EU-parlamentets behandling av komiteens innstilling, vil Rocard og hans medspillere antakelig fremme alle endringsforslagene sine igjen.

Tradisjonelt strør parlamentet sand på komiteinnstillinger. I dette tilfellet sier de fleste observatørene at ingen kan spå hva det vil vedta.

Dersom parlamentet igjen avviser utkastet, må det nye forhandlinger med EU-rådet om teksten, og et endelig vedtak kan virke svært langt unna.

Dersom parlamentet godtar komiteens innstilling, kan man forvente at rådet og parlamentet vil kunne komme fram til en felles innstilling i løpet av en til to måneder. Det vil da ta noen uker før teksten kommer i EUs offisielle lysningsblad, og deretter trer direktivet i kraft etter tjue dager. Medlemslandene har da to år på seg til å vedta direktive i sine egne nasjonalforsamlinger.

Til toppen