EU-kommisjonær vil regulere tele- og mediabransjen

Som svar på den raske teknologiske utviklingen må Den europeiske union snarest nedsette en ny reguleringsmyndighet for media- og telekombransjen, sier EU-kommisjonær for telesaker Martin Bangemann.

Grensene mellom telekommunikasjoner, datamaskiner og kringkastingsmedier blir stadig mer flytende og vil etterhvert viskes helt ut, tror Bangemann, som derfor også tar til orde for at EU bør vurdere å vedta en europeisk versjon av USAs "Communications Act" for å strømlinjeforme reglene på de tre sektorene.

Idéen om en ny EU-myndighet som skal regulere tele- og mediabransjen er verken ny eller genial - flere i industrien har forfektet den samme tanken - men spørsmålet er likevel følsomt fordi det vil redusere de nasjonale myndigheters reguleringsansvar og -muligheter.

I sin tale under telekommunikasjonskonferansen i Geneve mandag, la imidlertid Bangemann stor vekt på at at EU må revurdere dagens reguleringspolitikk. I talen, som ble distribuert som tekst i sin helhet i EU-hovedkvarteret i Brüssel og nyhetsbyrået Reuters senere på dagen, sa Bangemann at "mens samarbeidet mellom [nasjonale reguleringsmyndigheter] i dag synes tilstrekkelig, tror jeg en selvstendig europeisk reguleringsmyndighet for kommunikasjoner og mediatjenester vil bli nødvendig".

Bangemann sa at EU skal vurdere forslaget når status for liberaliseringsplanen på telekomsektoren gjøres opp i 1999. De fleste EU- og EØS-landene har fått krav om å åpne sine telekommarkeder for full konkurranse innen 1. januar 1998.

- EU-kommisjonen forbereder seg på å ta opp dagens politikk på kommuniksjonsområdet til ny vurdering simpelthen fordi det snart vil bli umulig å skille det vi idag vurderer som ordinære telekommunikasjoner fra datamaskinbasert kommunikasjon og kringkasting, sa Bangemann. Han mener det må legges opp til et nytt, åpent, fleksibelt og lettilpassende rammeverk for den fremtidige reduleringen av media- og telekombransjen.

En eventuell europeisk versjon av den nord-amerikanske Communications Act vil kunne inneholde de nødvendige lover om infrastruktur, tjenester og innhold, mener EU-kommisjonæren.

Ifølge Reuters planlegger EU-kommisjonen i nær fremtid å publisere en ny grønnbok som tar for seg de politiske konsekvensene som følger av den økende sammensmeltningen mellom telekommunikasjoner, IT, media, audiovisuelle teknologier og tjenester - ja, hele industrier.

Til toppen