EU-kommisjonen gransker teleoperatører

EU-kommisjonen skal undersøke hvorvidt fire av Europas mest innflytelsesrike teleoperatører diskriminerer andre, mindre telekomselskaper og tjenestetilbydere på internett.

EU-kommisjonen skal undersøke hvorvidt fire av Europas mest innflytelsesrike teleoperatører diskriminerer andre, mindre telekomselskaper og tjenestetilbydere på internett.

Bakgrunnen for undersøkelsen er rykter om at British Telecommunications PLC, Deutsche Telekom AG, France Telecom og Belgacom har misbrukt sin markedsposisjon og finansielle styrke for å hindre mindre konkurrerende selskaper å tilby egne, eller understøtte andres, internettjenester.

Overfor TechWire bekrefter talsmenn for BT og Deutsche Telekom at de har mottatt såkalte "undersøkelsesdokumenter" fra EU, der Kommisjonen ber om at operatørene i detalj redegjør for sin virksomhet. Talsmennene hevder imidlertid at dokumentene bare etterspør informasjon om markedsanalyser og at det ikke er stilt noen krav om endringer i virksomhetenes praksis.

Undersøkelsespapirene ble sendt til de fire navngitte operatørene "for å forsikre oss om at disse selskapene opptrer ikkediskriminerende", det vil si at operatørene ikke favoriserer sine egne internett-relaterte aktiviteter på bekostning av tredjepartaktører, uttaler en kilde i EU-kommisjonen til TechWire. Ifølge et annet kommisjonsmedlem er undersøkelsen igangsatt som følge av Kommisjonens egne markedsobservasjoner, ikke på grunn av konkrete klager.

Kommisjonen gransker ingen selskaper som kun opptrer som tilbydere av internettjenester. Kun de fire teleoperatørene settes under lupen fordi de kontrollerer visse fasiliteter som alle internettleverandører ha tilgang til for i hele tatt å kunne drive sin virksomhet. Det er denne kontrollen over infrastrukturen som gjør at mange synes Kommisjonen gjør klokt i å gjennomføre en slik gransking som nå er satt i gang.

I granskingsdokumentene etterspør Kommisjonen detaljer om operatørenes aktiviteter på dette området, hvilket utstyr og hjelpemidler de tilbyr - inklusive leide linjer - og detaljer om konkurrenter operatørene har i sine respektive hjemland.

Spørsmålene ble sendt BT, Deutsche Telekom, France Telecom og Belgacom i midten av januar, og samtlige selskaper har bedt om god tid til å besvare Kommisjonens henvendelse.

Til toppen