EU-kommisjonen presses i patentsak

Til og med amerikanske lobbyister mener EU-kommisjonen bør gi seg i saken om patent på programvare.

Til og med amerikanske lobbyister mener EU-kommisjonen bør gi seg i saken om patent på programvare.

I forrige uke skjedde en dramatisk utvikling i saken om EU-kommisjonens utkast til direktiv om programvare, «Patentability of Computer-implemented Inventions».

Torsdag 17. februar prøvde EU-kommisjonen nok en gang å plassere saken på dagsorden på et ministerrådsmøte av finansministere, etter en prosedyre der man har adgang til å stemme, men ikke til å diskutere. Korridorpolitikk hindret dette i siste liten.

Samme kveld skjedde to andre vedtak i patentsaken, begge rettet mot EU-kommisjonens forsøk på å presse gjennom sitt syn på programvarepatenter.

Det ene var et enstemmig vedtak i EU-parlamentet, med krav om at det nåværende utkastet må trekkes, og behandlingen av programvarepatenter må startes helt på nytt. Dette vedtaket var i tråd med anbefalingen som EU-parlamentets juridiske komite kom med i begynnelsen av februar.

Det andre var et vedtak i den tyske nasjonalforsamlingen, der flertallet støttet det samme kravet som EU-parlamentet vedtok, om nytt direktiv og at hele saken må behandles på nytt.

Striden har vart i mange år, og i fjor ble det klart at det gikk et vesentlig skille mellom EU-kommisjonen og EU-parlamentet. I stedet for å bøye seg for parlamentarikerne, har EU-kommisjonen – også den nye – brukt alle lovlige midler for å trumfe gjennom sitt syn.

    Les også:

Skillet mellom EU-kommisjon og EU-parlament er skjerpet fordi flere EU-land har skiftet syn på utkastet til patentdirektiv som tar sikte på å innføre regler tett opp til de amerikanske. Polen skiftet syn i fjor høst. Vedtaket i den tyske nasjonalforsamlingen utgjør også en vesentlig dreining i retning større skepsis mot adgang til å ta patent på programvare.

De siste ukene har både det spanske senatet (Senado) og det hollandske andrekammeret (Tweede Kramer) vedtatt å kreve at regjeringene må hindre EUs ministerråd fra å vedta EU-kommisjonens direktivutkast.

Samtidig med møtet i ministerrådet torsdag i forrige uke organiserte Foundation for a Free Information Infrastructure og andre patentmotstandere en demonstrasjon mot EU-kommisjonens syn på patentdirektiver. Demonstrantene pekte også på at behandlingen av patentdirektivet er i ferd med å bli et symbol på det demokratiske underskuddet i EU.

EU-kommisjonen er ikke formelt bundet av vedtaket i EU-parlamentet, trass i den økende motstanden i medlemslandenes nasjonalforsamlinger. Den eneste reaksjonen som er kommet fra kommisjonen etter dramatikken i forrige uke, er at den skal komme med en tilbakemelding på et nytt ministerrådsmøte 7. mars.

Et uttrykk for at presset mot EU-kommisjonen øker, er en uttalelse til CIO Today fra Jonathan Zuck i Association for Competitive Technology, en Microsoft-støttet bransjeforening hvis lobbyvirksomhet i stor grad har bidratt til å forme kommisjonens direktivutkast: «Behandlingen er så fordreid av opphetet retorikk på begge sider, at utkastet bør trekkes.»

Til toppen