EU-kommisjonen utreder BT/MCI-fusjonen

EU-kommisjonen har satt i gang undersøkelser rundt British Telecoms (BT) kjøp av 80 prosent av aksjene i amerikanske MCI. Målet er å avgjøre om oppkjøpet vil hindre eller skape konkurranse innenfor tele-sektoren. BT/MCI-alliansen vil bety dannelsen av verdens nest største telekommunikasjonsselskap.

EU-kommisjonen har satt i gang undersøkelser rundt British Telecoms (BT) kjøp av 80 prosent av aksjene i amerikanske MCI. Målet er å avgjøre om oppkjøpet vil hindre eller skape konkurranse innenfor tele-sektoren. BT/MCI-alliansen vil bety dannelsen av verdens nest største telekommunikasjonsselskap.

Amerikanske og britiske myndigheter er allerede i gang med sine egne undersøkelser for å kartlegge hva oppkjøpet vil bety for konkurransesituasjonen innenfor telesektoren.

EU-kommisjonen har en måned på å bestemme seg om fusjonen kan gjennomføres eller om det skal gjøres en mer detaljert undersøkelse som kan ta opptil fire måneder. Blant annet får konkurrentene anledning til å uttale seg om det britiske aksjekjøpet som ble offentliggjort i fjør høst, skriver Financial Times.

Det er første gangen at kommisjonen gjennomfører en undersøkelse av et oppkjøp av en størrelse på 143 milliarder kroner som er prisen BT må betale for 80 prosent av MCI-aksjene.

Tidligere har kommisjonen uttalt seg om Global One og Unicource/Uniworld, som har ført til at retningslinjer er satt opp for hva som skal til for å oppnå best mulig konkurranseforhold. Begge gruppene måtte gjennomføre endringer i sine opprinnelge planer for å få gjennomført samarbeidsplanene. Samtidig er det de to samme gruppene som blir BT/MCI sin viktigste konkurrenter på verdensmarkedet.

Konkurranseeksperter mener at et eventuelt hinder for en fusjon vil komme fra USA der antitrust-lover forhindrer utenlandske selskaper å eie mer enn 20 prosent av et amerikansk selskap, bortsett fra når selskapets hjemmemarkedet er åpent for konkurranse.

AT&T har tidligere kritisert BTs oppkjøpsplaner nettopp på grunn av dette siden det britiske telemarkedet ennå ikke var åpnet for fri konkurranse. Nå er dette argumentet ikke lenger aktuelt siden britiske telemyndigheter like før nyttår delte ut 44 lisenser til aktører som vil bygge ut egne telenett i Storbritannia.

Til toppen