EU krever fengsel for brudd på opphavsrett

Et nytt EU-direktiv om straff for brudd på opphavsrett kan tenkes å true også brukere av programvare.

Et nytt EU-direktiv om straff for brudd på opphavsrett kan tenkes å true også brukere av programvare.

12. juli vedtok EU-kommisjonen et utkast til direktiv om straffetiltak for å verne opphavsretten: Proposal for a European Parliament and Council Directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights. Hensikten med direktivet er å samordne straffetiltakene i medlemslandene slik at dem som med forsett bryter opphavsretten skal risikere den samme straffen, uavhengig av hvor de bor eller arbeider.

Utkastet har ennå ikke vært til behandling i EU-parlamentet. Det må også behandles av EU-rådet, det vil si av medlemslandenes regjeringer.

Utkastet krever at enkeltpersoner som bryter opphavsretten skal kunne fengsles i opptil ti år. Private og juridiske personer som bryter opphavsretten skal kunne bøtelegges, og det skal være mulig for det offentlige å inndra gjenstandene der det er påvist at opphavsretten er krenket. Virksomheter som med forsett bryter opphavsretten skal kunne stenges midlertidig eller permanent, og forbys tilgang til offentlige støtteordninger. Privatpersoner skal kunne fratas, midlertidig eller permanent, muligheten til å drive næringsvirksomhet.

I de ukene teksten har vært kjent, har den skapt en viss frykt i åpen kildekodefellesskapet. Frykten bygger dels på formuleringer som antyder at også brukere av for eksempel opphavsrettsstridig programvare kan forfølges rettslig, dels på formuleringer som åpner for at parten som føler seg krenket av et påstått opphavsrettsbrudd skal kunne delta i politiets etterforskning av påstanden.

Mer konkret frykter man at rettslig støtte til en eller flere av påstandene til SCO Group mot Linux, vil åpne for straffeforfølgelse ikke bare av Linux-distributørene, men også av brukerne. Videre ser man for seg at SCO Group vil kunne delta direkte i etterforskningen.

En kjent jurist bekrefter overfor ZDNet UK at formuleringene «muligens» åpner for fengsling av lederen i en organisasjon som benytter seg av programvare i strid med opphavsretten.

Andre jurister trekker fram det usannsynlige i at opphavsrettsinnehavere saksøker sine brukere.

I sin blog om opphavsrett, understreker patentadvokat Axel H. Horns at bruddet på opphavsretten må være forsettlig for å kvalifisere til straff. Hvis man bruker en applikasjon som i etter tid viser seg å inneholde brudd på en tredje parts opphavsrett, kan man følgelig ikke straffes i henhold til EU-kommisjonens direktivutkast.

    Les også:

Til toppen