EU krever opp til fem års fengsel for IT-snoking

Justisministrene i EU er blitt enige om lovendringer som innebærer lange fengselsstraffer for snoking og ormeslepp.

Forslag til felles definisjoner og strafferammer for IT-snoking og ormeslepp ble vedtatt av EUs justisministre fredag.

Lovteksten det er enighet om, rettes mot enhver som på ulovlig vis går inn i et datanettverk eller en server, skriver Reuters. Den er også rettet mot enhver som slipper ødeleggende programvare – virus, ormer og så videre – ut på nettet.

Organisert snoking og ormeslepp skal gis en strafferamme på minst to års fengsel, maksimalt fem år.

Mindre alvorlig snoking skal kunne straffes med mellom ett og tre års fengsel.

;