EU krever opp til fem års fengsel for IT-snoking

Justisministrene i EU er blitt enige om lovendringer som innebærer lange fengselsstraffer for snoking og ormeslepp.

Forslag til felles definisjoner og strafferammer for IT-snoking og ormeslepp ble vedtatt av EUs justisministre fredag.

Lovteksten det er enighet om, rettes mot enhver som på ulovlig vis går inn i et datanettverk eller en server, skriver Reuters. Den er også rettet mot enhver som slipper ødeleggende programvare – virus, ormer og så videre – ut på nettet.

Organisert snoking og ormeslepp skal gis en strafferamme på minst to års fengsel, maksimalt fem år.

Mindre alvorlig snoking skal kunne straffes med mellom ett og tre års fengsel.

Til toppen