EU kritisk til Telia/Telenor-fusjonen

EU stiller seg kritiske til telefusjonen mellom Telenor og Telia. Dokumenter som den svenske avisen Finanstidningen har fått tilgang til viser at kommisjonen per dags dato ikke godkjenner fusjonen slik den foreligger.

EU stiller seg kritiske til telefusjonen mellom Telenor og Telia. Dokumenter som den svenske avisen Finanstidningen har fått tilgang til viser at kommisjonen per dags dato ikke godkjenner fusjonen slik den foreligger.

Onsdag og torsdag avholder EU-kommisjonen en høring der teleselskapene må svare på spørsmål fra kommisjonens representanter foruten selskapenes konkurrenter. Høringen vil ligge til grunn for kommisjonens innstilling til om fusjonen skal gjennomføres, og eventuelt hva som må gjøres for at fusjonen kan godkjennes.

Finanstidningens kilde sier at kommisjonen nå ikke vil godkjenne fusjonen, av to årsaker. Dels på grunn av selskapenes markedsdominanse, dels på grunn av telemyndighetenes svake stilling i de to landene.

Pressetalsmann i Telia, Ulf Bäckman sier seg imidlertid fornøyd med høringen så langt.

Telenor og Telia har fra før sagt seg villige til å selge unna sin overlappende virksomhet i Norge, Sverige og Irland.

Det springene punktet om fusjonen går igjennom eller ikke er om kommisjonen nøyer seg med at telenettene skal åpnes for alle aktørene på ikke-diskriminerende vilkår, eller om Telenor og Telia må selge unna infrastruktur som satellitter eller kabel-TV.

Til toppen