EU lager ressurs for åpen kildekode

EU oppretter en ressurs der det offentlige kan finne løsninger i åpen kildekode.

EU lager ressurs for åpen kildekode

EU oppretter en ressurs der det offentlige kan finne løsninger i åpen kildekode.

EU-kommisjonen har vedtatt å opprette en ressurs der medlemslandenes offentlige organer kan finne egnede applikasjoner og løsninger i åpen kildekode. Ressursen er døpt Open Source Observatory and Repository, forkortet OSOR.

Kontrakten for å forvalte ressursen er gitt til et konsortium ledet av den belgiske avdelingen til IT-selskapet Unisys, der også disse deltar: Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, GOPA Cartermill og Universidad Rey Juan Carlos. Kontrakten er gitt etter en offentlig anbudsrunde.

Ressursen skal ha form av en Internett-portal med hensiktsmessige tjenester. EU-landene skal bruke den til å lagre egne åpne kildekodeapplikasjoner, og til å utveksle kunnskaper om tjenester i åpen kildekode. Det skal bidra til å gi medlemslandene bedre avkastning på IT-investeringer, og til å gjøre applikasjonene mer samspilte.

Det som skal lagres i OSOR er kildekode og objektkode, samt informasjon om bruken av applikasjonene, om de ulike versjonene av programvaren, om åpen kildekodelisenser og om kontrakter. Medlemslandene vil også legge ut sine praktiske erfaringer med applikasjonene.

Ifølge EU-kommisjonen er det meningen at OSOR skal oppmuntre EU-landenes forvaltningsorganer til å bruke hverandres programvare og til å samarbeide om felles prosjekter, for eksempel innen innkjøp, samspill mellom offentlige tjenester, gjensidig erkjennelse av ulike formater innen elektronisk ID med mer. Kommisjonen tror at deling og gjenbruk av applikasjoner, og deling av ekspertise, vil gjøre det mulig med betydningsfulle kostnadsreduksjoner.

Ifølge en uttalelse fra Karel De Vriendt som leder EUs enhet for tjenester innen elektronisk forvaltning, er ikke offentlige organer primært opptatt av åpen kildekode som alternativ til proprietær programvare.

– I stadig større grad er man oppmerksom på mulighetene for å utvikle skreddersydde applikasjoner basert åpen kildekode, om samarbeid i utviklingsfasen, og om bruk av åpen kildekodelisenser for å dele resultatene av utviklingsprosjektene. OSOR bør bli et prioritert samarbeidsverktøy for å få fart i programvaredeling blant medlemslandene, sier De Vriendt.

Innen årsskiftet vil det bli tatt avgjørelser vedrørende utformingen av OSOR. Ressursen skal være operativ mot slutten av 2007.

Til toppen