EU-land enstemmig mot Microsoft

EU-landene sluttet enstemmig opp om kommisjonens fordømmelse av Microsoft. Et forlik er fortsatt mulig.

I går var regulerende myndigheter fra EUs femten medlemsland samlet i Brussel for å diskutere EU-kommisjonens innstilling i monopolsaken mot Microsoft. Møtet var ventet å vare hele dagen, men ble avsluttet etter bare tre timer med enstemmig støtte til kommisjonens innstilling.

Støtten innebærer at landene er enige i at det skal være opp til PC-produsentene å velge hvilken multimediespiller de vil forhåndsinstallere på sin PC-er, og at Microsoft skal oppgi til sine konkurrenter innen applikasjoner og systemprogramvare langt mer informasjon om hvordan Windows-klienten fungerer.

Medlemslandene er også enige i at Microsoft bør få en klekkelig bot, antakelig på flere hundre millioner euro. Størrelsen på boten skal behandles på et tilsvarende møte mellom kommisjonen og medlemslandenes representanter mandag 22. mars.

Støtten fra medlemslandene har ingen formell juridisk betydning, utover at den styrker kommisjonens stilling dersom Microsoft skulle anke.

Microsoft uttalte etter møtet at selskapet fortsatt vil arbeide for å få et forlik.

Ifølge Wall Street Journal var flere EU-land lite innstilt på å fortsette forlikssamtalene. En dom, slik EU-kommisjonens innstilling går ut på, vil skape juridisk presedens. Etter nåværende EU-regler, innebærer et forlik at kommisjonen fraskriver seg muligheten til å trekke Microsoft for retten dersom den skulle komme fram til at Microsoft ikke følger opp forliket. Nye regler som kan gjøre et forlik juridisk bindende, trer i kraft 1. mai. Det skal være teoretisk mulig at EU-kommisjonen og Microsoft inngår et forlik etter 1. mai, på grunnlag av de nye reglene, men det mest sannsynlige er at kommisjonen kunngjør en endelig beslutning onsdag 24. mars.

Microsoft har anledning til å anke, men det er ikke gitt at anken gir oppsettende virkning på dommen.

Les mer om: