EU-land sinker tele-liberalisering

Bare Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia har kommet med de nødvendige lovreguleringene som gjør det mulig for landene å liberalisere telemarkedene slik EU har planer om fra 1.1 98, og slik EU har forpliktet seg etter telekomavtalen i verdens handelsorganisasjon (WTO) fra februar i år.

Om forpliktelsene ikke overholdes kan WHO iverksette ulike sanksjoner, og i verste fall kan andre nasjoner også utsette sitt lovverk som sikrer nødvendig liberalisering når de ser at EU ikke følger opp sine forpliktelser.

I en EU-rapport som legges fram for EU-parlamentet onsdag heter det at Irland, Italia, Luxembourg og Østerrike må øke anstrengelsene for å møte de kravene landene selv har vært med på å sette. Rapporten antyder at den planlagte liberaliseringen blir forsinket i Belgia, Hellas, Portugal og Spania. Også ministermøtet mellom telekom-ministrene i juli vil få forelagt rapporten.

For å møte vanskene med treg saksbehandling i flere EU-land, vil kommisjonen etablere en egen gruppe, ledet av Peter Rodford, for å øke presset på trege EU-medlemmer.

Irland og Portugal har fått utsettelse til år 2000 med å åpne sine markeder. Spania har fått en kortere utsettelse, mens Hellas får svar fra kommisjonen i mai om landet får utsettelse på sin liberalisering.

EU-kommisjonen har allerede gitt formelle advarsler til Belgia, Italia og Østerrike, mens Irland står i fare for å motta en liknende advarsel. Et land som Frankrike har møtt de fleste krav, men har ikke møtt kravet som lisensholdere har om å bruke fem prosent av salgsinntektene til utvikling og forskning, ifølge EU-rapporten.

Rapporten peker også på at noe tross alt er gjennomført. Åtte land har etablert regelverk for nye operatører som ønsker å etablere egne telenett, eller kjøpe alternativ nettkapasitet - et ikke ubetydelig skritt mot et felles telemarked i Europa. Det europeiske telemarkedet omsetter årlig for 1000 milliarder kroner.

Til toppen